Kaasumarkkina avautui kilpailulle 1.1.2020

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putkiyhteys otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020, jolloin myös Suomen kaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita koskeva uudistettu lainsäädäntö astui voimaan. Uudistuksen myötä siirtoverkot eriytettiin kaasun myynnistä, jolloin asiakas voi vapaasti valita keneltä toimijalta kaasun ostaa. Kaasun siirto on uudistuksen jälkeen edelleen paikallisyhtiöiden hoidossa.
 
Lakiuudistus toi mukanaan kaksi merkittävää muutosta:

  1. Kaasun tukkusiirron kustannukset siirtyivät kaasunjakelun hinnasta osaksi kaasun myyntihintaa.
  2. Suomessa siirryttiin soveltamaan nykyisen alemman lämpöarvon sijasta ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kaasun EUR/MWh-yksikköhinta laskee, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Ylemmän lämpöarvon mukaan yhdessä kuutiometrissä kaasua on noin 10 % enemmän lämpöenergiaa, mega- tai kilowattitunteja, kuin alemman lämpöarvon mukaan laskien. Muutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole vaikutusta kaasun käytön kustannukseen. Se on kuitenkin hyvä huomioida kaasun hintoja vertaillessa. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun hinta on noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.

Uusi kaasuvuorokausi ja ylempi lämpöarvo

Markkinamuutoksen myötä siirryimme tunnin tasejaksosta vuorokauden mittaiseen eurooppalaisen mallin mukaiseen ns. kaasupäivään. Kaasuvuorokausi alkaa entisen klo 00:00 sijaan klo 7:00. Lisäksi siirryimme käyttämään ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan.  Näin ollen kaasun €/MWh-yksikköhinta laskee, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Muutos on luonteeltaan tekninen, eikä sillä ole vaikutusta kaasun käytön kustannukseen. 

Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun MWh-määrä on noin 10 % korkeampi ja kaasun hinta (€/MWh) noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.

Huomioitavaa on, että vaikka kaasukauppaa käydään ylemmän lämpöarvon mukaan, niin verotus tapahtuu kuitenkin alemman lämpöarvon mukaan. Laskulla käytetään verottajan ohjeen mukaisesti kerrointa 1,1088 jolloin energiamaksun ja siirtomaksun energiamäärä on eri kuin verokomponenteilla 'valmistevero' ja 'huoltovarmuusmaksu'. Lue lisätietoa verotuksesta tästä.

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Hanni Hirvonen hanni.hirvonen@sahkolaitos.fi, puh. 050 368 0678.

Katso myös Energiaviraston tekemä kuluttajan infopaketti aiheesta. 

 

Palaa