Monipuolinen ja moderni kaasu

Kaasu soveltuu kiinteistösi lämmitykseen, teollisuuden ja yritysten prosesseihin sekä liikennekäyttöön. Tampereen Sähkölaitos on merkittävä kaasun jälleenmyyjä. Kaasua myydään ensisijaisesti teollisuudelle ja yrityksille.

Kaasun toimittaa Tampereelle Gasum Oy. Kaasun toimitusvarmuus on erinomainen. Toimitamme kaasua Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven alueelle. Jo lähes sata verkkomme varrella olevaa kiinteistöä on valinnut lämmitysenergiaksi kaasun.

Johtoreittien läheisyydessä olevien kiinteistöjen on mahdollista liittyä kaasun käyttäjiksi. Lisätietoja saat myynnin asiantuntijoilta, p. 020 630 3006.

Kaasumarkkina avautui kilpailulle 1.1.2020

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putkiyhteys otettiin käyttöön alkuvuodesta 2020, jolloin myös Suomen kaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita koskeva uudistettu lainsäädäntö astui voimaan. Uudistuksen myötä siirtoverkot eriytettiin kaasun myynnistä, jolloin asiakas voi vapaasti valita keneltä toimijalta kaasun ostaa. Kaasun siirto on uudistuksen jälkeen edelleen paikallisyhtiöiden hoidossa.
 
Lakiuudistus toi mukanaan kaksi merkittävää muutosta:

  1. Kaasun tukkusiirron kustannukset siirtyivät kaasunjakelun hinnasta osaksi kaasun myyntihintaa.
  2. Suomessa siirryttiin soveltamaan nykyisen alemman lämpöarvon sijasta ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kaasun EUR/MWh-yksikköhinta laskee, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Ylemmän lämpöarvon mukaan yhdessä kuutiometrissä kaasua on noin 10 % enemmän lämpöenergiaa, mega- tai kilowattitunteja, kuin alemman lämpöarvon mukaan laskien. Muutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole vaikutusta kaasun käytön kustannukseen. Se on kuitenkin hyvä huomioida kaasun hintoja vertaillessa. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun hinta on noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.

Gaspool -indeksi

Jatkossa verkkopalveluhinnoittelu koostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta, huipputehoon perustuvasta tehomaksusta ja lakisääteisistä veroista. Myyntihinta muuttuu kuukausittain perustuen saksalaisen kaasupörssin ”Gaspool front month” -indeksiin (ks. www.gaspool.de)

Indeksiä voi seurata osoitteessa https://www.powernext.com/futures-market-data. Kuluvan kuukauden hinta löytyy välilehdeltä GPL.

Näet kuvan suurempana klikkaamalla sitä.
 

 

 

Uusi kaasuvuorokausi ja ylempi lämpöarvo

Markkinamuutoksen myötä siirryimme tunnin tasejaksosta vuorokauden mittaiseen eurooppalaisen mallin mukaiseen ns. kaasupäivään. Kaasuvuorokausi alkaa entisen klo 00:00 sijaan klo 7:00. Lisäksi siirryimme käyttämään ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan.  Näin ollen kaasun €/MWh-yksikköhinta laskee, mutta kaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Muutos on luonteeltaan tekninen, eikä sillä ole vaikutusta kaasun käytön kustannukseen. 

Kaasun ylempi lämpöarvo on 1,1088 kertaa alempi lämpöarvo. Ylemmällä lämpöarvolla kaasun MWh-määrä on noin 10 % korkeampi ja kaasun hinta (€/MWh) noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.

Huomioitavaa on, että vaikka kaasukauppaa käydään ylemmän lämpöarvon mukaan, niin verotus tapahtuu kuitenkin alemman lämpöarvon mukaan. Laskulla käytetään verottajan ohjeen mukaisesti kerrointa 1,1088 jolloin energiamaksun ja siirtomaksun energiamäärä on eri kuin verokomponenteilla 'valmistevero' ja 'huoltovarmuusmaksu'. Lisätietoa verotuksesta:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/sahko_ja_eraat_polttoaineet/maakaasun-ja-biokaasun-verotus-2020/

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Hanni Hirvonen hanni.hirvonen@sahkolaitos.fi, puh. 050 368 0678.

Katso myös Energiaviraston tekemä kuluttajan infopaketti aiheesta. 

Kaasulaskun sisältöön muutoksia

Markkinan avautuminen ja uudistunut laskutusjärjestelmämme toi muutoksia myös kaasulaskun sisältöön 1.1.2020 alkaen. Merkittävimmät muutokset ovat:

  • kaasun myynnin ja siirron erilliset rivit
  • energian yksikön muuttuminen MWh->kWh
  • hinnan yksikön muuttuminen eur/MWh -> snt/kWh
  • m3n-kulutustiedon poistuminen laskulta
  • lämpöarvon poistuminen laskulta 
  • tehohuipun ja laskutustehon uudet rivit