Monipuolinen ja moderni kaasu

Kaasu soveltuu kiinteistösi lämmitykseen, teollisuuden ja yritysten prosesseihin sekä liikennekäyttöön. Tampereen Sähkölaitos on merkittävä kaasun jälleenmyyjä. Kaasua myydään ensisijaisesti teollisuudelle ja yrityksille.

Kaasun toimittaa Tampereelle Gasum Oy. Kaasun toimitusvarmuus on erinomainen. Toimitamme kaasua Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven alueelle. Jo lähes sata verkkomme varrella olevaa kiinteistöä on valinnut lämmitysenergiaksi kaasun.

Johtoreittien läheisyydessä olevien kiinteistöjen on mahdollista liittyä kaasun käyttäjiksi. Lisätietoja saat myynnin asiantuntijoilta, p. 020 630 3006.

Maakaasumarkkina avautuu kilpailulle 1.1.2020

Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putkiyhteys otetaan käyttöön alkuvuodesta 2020, jolloin myös Suomen maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita koskeva uudistettu lainsäädäntö astuu voimaan. Uudistuksen myötä siirtoverkot eriytetään maakaasun myynnistä, jolloin asiakas voi vapaasti valita keneltä toimijalta kaasun ostaa. Maakaasun siirto on uudistuksen jälkeen edelleen paikallisyhtiöiden hoidossa.
 
Lakiuudistus tuo mukanaan kaksi merkittävää muutosta:

  1. Maakaasun tukkusiirron kustannukset siirtyvät maakaasunjakelun hinnasta osaksi maakaasun myyntihintaa.
  2. Suomessa siirrytään soveltamaan nykyisen alemman lämpöarvon sijasta ylempää lämpöarvoa muun Euroopan tapaan.

Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että maakaasun EUR/MWh-yksikköhinta laskee, mutta maakaasua kuluu MWh-yksiköissä laskettuna enemmän. Ylemmän lämpöarvon mukaan yhdessä kuutiometrissä maakaasua on noin 10 % enemmän lämpöenergiaa, mega- tai kilowattitunteja, kuin alemman lämpöarvon mukaan laskien. Muutos on luonteeltaan tekninen eikä sillä ole vaikutusta maakaasun käytön kustannukseen. Se on kuitenkin hyvä huomioida maakaasun hintoja vertaillessa. Ylemmällä lämpöarvolla maakaasun hinta on noin 10 % alhaisempi kuin nykyisin käytössä olevalla alemmalla lämpöarvolla ilmoitettuna.
 
Julkaisemme maakaasun hinnastomme syyskuussa 2019.

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Hanni Hirvonen hanni.hirvonen@sahkolaitos.fi, puh. +358 50 368 0678.

Katso myös Energiaviraston kuluttajan infopaketti aiheesta.