Palvelupaketit ja hinnoittelu

Älykäs kaukolämpö -palvelun kokonaishinta muodostuu kertaluonteisesta palvelun aloitusmaksusta (€/asunto) sekä palvelun kuukausimaksusta (€/kk/asunto). Näiden lisäksi erillisiä kertaluonteisia laite-, tms. kuluja ei tule.

Aloitusmaksu ja kuukausimaksut sisältävät kaikki palveluun kuuluvat  käyttöönotto-, laite-, ja asennusmaksut sekä palvelun ylläpito- sekä palvelin-, ja tietoliikennemaksut.

Palveluun sisältyy havainnollinen extranet, josta voit todeta palvelun käyttöönoton positiiviset vaikutukset. 

Lisäksi taloyhtiön isännöitsijänä voit saada käyttöösi sähköisen Valvomon, joka mahdollistaa tarkemman palvelun toimivuuden seurannan. Isännöitsijä voi hyödyntää Valvomoa lämmityksen toiminnan ja olosuhteiden seurantaan Älykäs kaukolämpö -palvelun toiminnan aikana.

Palvelussa on kaksi peruspalvelupakettia: säästöpaketti ja olosuhdepaketti. Säästöpaketti soveltuu kiinteistöille, joille tärkeintä on lähinnä säästöt. Olosuhdepaketti tarjoaa laajemmat ominaisuudet ja myös laajemmat hyödyt. Lopullinen palvelukokonaisuus määritellään kuitenkin asiakaskohtaisesti, koska kiinteistön yksilölliset tarpeet määrittävät järkevän ratkaisun. 

Älykäs kaukolämpö on hintalaatu-suhteeltaan edullinen palvelukokonaisuus. Takaisinmaksuaika jää parhaimmillaan 4-5 vuoteen.

Säästöpaketti Olosuhdepaketti
Huoneistoantureiden lukumäärä ja ominaisuudet

* Huoneistoantureita 12 kpl

* Kaukolämmön huipputehon alentaminen

* Huoneistoantureita yksi per asuinhuoneisto

* Kaukolämmön huipputehon maksimaalinen alentaminen

Hyöty kiinteistölle

* Kaukolämmön perusmaksu laskee

* Säästöt energialaskussa

* Kaukolämmön perusmaksun maksimaalinen laskeminen

* Energiansäästön maksimointi

* Asumisolosuhteiden ylläpito tavoitellulla tasolla

* Patteriverkoston tasapainon jatkuva seuranta

* Huoltokustannusten pienentyminen

Millaiselle kiinteistölle paketti soveltuu

* Kun asukkailta ei ole tullut palautteita epäsopivasta lämpötilasta

* Kun kiinteistön lämmitysverkosto on hyvin tasapainossa

* Kun halutaan minimoida lämmityskustannukset ja samalla varmistaa hyvät asumisolosuhteet

* Kun asukkailta on tullut palautteita epäsopivasta lämpötilasta, ja ne halutaan korjata

* Kun halutaan tietää patteriverkoston tasapaino ja parantaa sitä