Sähkön siirto

Tampereen Sähkölaitos Oy myy sähköä kaikkialle Suomeen ja paikallinen sähköverkkoyhtiö vastaa sähkön siirrosta. Sähkölaitoksen tytäryhtiö Tampereen Sähköverkko Oy toimii jakeluverkon haltijana pääosin Tampereen alueella.

Tampereen Sähköverkko vastaa sähköverkon suunnittelusta, rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja käytöstä. Tampereen Sähköverkko toimittaa asiakkailleen sähköliittymiä, joihin siirretään sähköenergiaa jakeluverkon avulla, sekä hoitaa asiakkaidensa sähköenergian mittauksen ja mittarilukemien välittämisen sähkönmyyjille.

Sähköverkkotoiminta on luvanvaraista ja Energiaviraston valvomaa

Sähkön siirrosta vastaa se verkkoyhtiö, jonka alueella asiakas asuu. Asiakas maksaa siirto- ja liittymismaksuissa verkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuneita kuluja. Energiavirasto valvoo maksujen kohtuullisuutta. Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa.

Lue lisää Tampereen Sähköverkon sivuilta.