Sähköhyvitys sähkösopimusasiakkaillemme

 

Sähköhyvitystä sekä sähköenergialaskujen maksuaikojen pidennystä koskeva laki astui voimaan 6.3.2023.

Olet oikeutettu hyvitykseen, jos olet kuluttaja-asiakkaamme ja arvonlisäverollinen sähköenergian kuukausittainen keskihintasi on ollut yli 10 snt/kWh vuoden 2022 marraskuun ja vuoden 2023 tammikuun välissä tai sinulla on ollut Pörssisähkö tai TuntiSähkö-sopimuksemme voimassa samana aikana. Kuukausittainen hyvitys on 50 prosenttia sähköenergialaskusta 90 euron omavastuun ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 700 e/kk. Pienin hyvitettävä summa on 5 euroa kuukaudessa.

Hyvitys huomioidaan automaattisesti tulevilla laskuilla. Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä.

Hyvitykset maksetaan pääosin kahdessa erässä:

  • Ensimmäinen erä maksetaan normaalin laskutusrytmin mukaisesti 1.4.2023 jälkeen tulevalla laskulla
  • Toinen erä maksetaan oman laskutusrytmisi mukaisella, huhtikuuta seuraavalla laskulla.

Huomaathan, että et voi kuitata hyvityksillä aiempia sähkölaskujasi, vaan ne on maksettava normaalisti.

Jos olet ehtinyt päättää sähkösopimuksesi Sähkölaitoksen kanssa tai olet muuttanut sähköhyvitykseen oikeuttavasta käyttöpaikasta toiseen osoitteeseen ennen kuin hyvitys on maksettu, maksamme sen ilmoittamallesi pankkitilille. Tilinumeron voit ilmoittaa Sähkis-palvelussa tai tilinumeron ilmoituslomakkeella.

 

Eniten kysyttyä sähköhyvityksestä

Milloin olen oikeutettu hyvitykseen?

Milloin olen oikeutettu hyvitykseen?

Olet oikeutettu hyvitykseen, jos olet kuluttaja-asiakkaamme ja sähköenergian arvonlisäverollinen kuukausikeskihintasi on ollut yli 10 snt/kWh vuoden 2022 marraskuun ja vuoden 2023 tammikuun välissä tai sinulla on ollut samalla ajalla pörssihinnoitteluun perustuva Pörssisähkö tai TuntiSähkö-sopimus.

Saat hyvityksen, vaikka edellytykset täyttyisivät vain yhtenä kuukautena ko. ajalla. Hyvitys tulee tällöin tuolta kuukaudelta.

Hyvityksen määrä on 50 prosenttia sähkölaskusi sähköenergian arvonlisäverollisesta loppusummasta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty 90 euron kuukausittainen omavastuu. Hyvityksen määrä voi olla enintään 700 euroa kuukautta kohden. Hyvitystä ei makseta, jos hyvityksen määrä kuukauden osalta on alle viisi euroa.

Miten hyvityksen summa määräytyy?

Miten hyvityksen summa määräytyy?

Sähkölasku koostuu sähköenergian myyntihinnasta, siirtohinnasta ja veroista. Hyvitystä maksetaan vain sähköenergian osuudesta.

Hyvityksen määrä on 50 prosenttia sähkölaskusi sähköenergian arvonlisäverollisesta loppusummasta sen jälkeen, kun siitä on vähennetty 90 euron kuukausittainen omavastuu. Hyvityksen määrä voi olla enintään 700 euroa kuukautta kohden. Hyvitystä ei makseta, jos hyvityksen määrä kuukauden osalta on alle viisi euroa.

Hyvitys maksetaan pääosin kahdessa erässä. Voit olla oikeutettu molempiin hyvityseriin tai vain toiseen.

Hyvityserien määrä lasketaan seuraavasti: 

  • Ensimmäisen erän hyvityksen määrä lasketaan marraskuun ja joulukuun sähkölaskuista
  • Toisen erän hyvityksen määrä lasketaan tammikuun 2023 sähkölaskun perusteella ja se kerrotaan kahdella

Jos sähkösopimuksessasi on tapahtunut muutoksia hyvityksen määräytymisaikana, laskemme hyvitykseen oikeuttavan määrän huomioiden nämä muutokset.

Mitä tarkoittaa keskihinta?

Mitä tarkoittaa keskihinta?

Sähköhyvityksen perusteena oleva keskihinta lasketaan jakamalla kuukauden kokonaiskustannukset (energiamaksu + perusmaksu) kulutetun energian määrällä.

Olen vaihtanut sähkönmyyjää kesken hyvitysjakson, miten hyvitys maksetaan?

Olen vaihtanut sähkönmyyjää kesken hyvitysjakson, miten hyvitys maksetaan?

Kumpikin sähkönmyyjä laskee oikeuden hyvitykseen ja maksaa hyvityksen oman sopimuksensa voimassaoloajalta. Kuukausittainen omavastuu ja hyvityksen enimmäismäärä jaetaan eri sähkönmyyjien kesken sopimuksen voimassaolopäivien mukaan.

Olen muuttanut hyvitysjakson aikana, miten se vaikuttaa hyvityksen maksuun?

Olen muuttanut hyvitysjakson aikana, miten se vaikuttaa hyvityksen maksuun?

Hyvitys lasketaan erikseen jokaisesta osoitteesta. Voit olla oikeutettu hyvitykseen sekä vanhan, että uuden tai vain toisen osoitteen sähkölaskujen osalta. Kuukausittainen omavastuu ja hyvityksen enimmäismäärä lasketaan sopimusten voimassaolon suhteessa.

Milloin hyvitys maksetaan?

Milloin hyvitys maksetaan?

Hyvitykset maksetaan pääosin kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan huhtikuussa tulevilla laskuilla. Toinen erä hyvitetään asiakkaan laskutusrytmin mukaisella huhtikuuta seuraavalla laskulla.

Sopimukseni on päättynyt kanssanne, miten saan hyvityksen?

Sopimukseni on päättynyt kanssanne, miten saan hyvityksen?

Hyvitykset maksetaan tiedossamme olevalle pankkitilille. Tilinumeron voit ilmoittaa meille Sähkis-palvelussa tai lomakkeella.

Jos meiltä ei löydy tilinumeroasi, palautamme hyvityksen maksuosoituksena Nordean kautta.

Onko minun haettava hyvitystä erikseen?

Onko minun haettava hyvitystä erikseen?

Ei tarvitse. Hyvitys huomioidaan automaattisesti ja hyvityksen saaminen ei edellytä asiakkailtamme toimenpiteitä.

Epäilen, että hyvitys on väärin laskettu tai sitä ei ole tullut ollenkaan. Miten toimin?

Epäilen, että hyvitys on väärin laskettu tai sitä ei ole tullut ollenkaan. Miten toimin?

Lähetä meille tarkemmat tiedot Sähköhyvitys -lomakkeella. Lomakkeen käsittelyä helpottaa, kun annat mahdollisimman tarkat tiedot hyvitysvirheestä. Korjaamme hyvityksen tulevilla laskuilla, joten ilmoitus hyvitysvirheestä ei vaikuta saamasi laskun erääntymiseen tai maksamiseen.

 

Miten muut tuet vaikuttavat hyvityksen saamiseen?

Miten muut tuet vaikuttavat hyvityksen saamiseen?

Sähkövähennys tai sähkötuki eivät vaikuta sähköhyvityksen maksamiseen, eikä sillä ole vaikutusta muihin saamiisi tukiin.

Voinko saada lisämaksuaikaa sähkölaskulleni?

Voinko saada lisämaksuaikaa sähkölaskulleni?

Voit siirtää sähkölaskun eräpäivää Sähkis-palvelussa enintään 30 vuorokautta.

6.3.2023 voimaan tulleen lain myötä kuluttaja-asiakkaan on kuitenkin mahdollista saada maksuaikaa enimmillään 120 vuorokautta laskuille, jotka laskuttavat 1.1.2023 - 30.4.2023 välillä syntynyttä kulutusta. Yritysten maksuaika on enimmillään 60 vuorokautta laskun alkuperäisestä eräpäivästä.

Olen solminut sähkösopimukseni y-tunnuksella. Olenko oikeutettu sähköhyvitykseen?

Olen solminut sähkösopimukseni y-tunnuksella. Olenko oikeutettu sähköhyvitykseen?

Voit olla oikeutettu sähköhyvitykseen, jos olet kuluttajansuojalain määritelmän mukainen kuluttaja-asiakas ja hankitusta sähköstä yli puolet on yksityistä käyttöä.

Voit olla oikeutettu sähkönhyvitykseen, vaikka olisit tehnyt sähkösopimuksesi Y-tunnuksella, jos alla olevat ehdot täyttyvät:

  • Olet elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellä tai rekisteröidyllä toiminimellä.
  • Hyvityskuukauden aikana hankkimastasi sähköstä yli puolet kohdistuu kotitalouskäyttöön.
  • Yksityisen sähkönkäytön osuus hyvityskuukauden aikana täyttää muut sähköhvyvitykseen liittyvät ehdot

Jos täytät edellä mainitut ehdot, toimi seuraavasti:

  1. Ilmoita meille oikeudestasi hyvitykseen lomakkeella.
  2. Saatuasi vastauksen meiltä voit hakea päätöstä hyvityksestä Energiaviraston verkkosivujen kautta sähköisesti (järjestelmä aukeaa toukokuun alkuun 2023 mennessä)

Energiavirasto voi antaa päätöksiä hyvityksen maksamisesta y-tunnuksella sähkösopimuksen tehneille kuluttajille vasta Euroopan komission hyväksynnän jälkeen. Komission 23.3.2023 antama hyväksyntä sähköhyvitykselle valtiontukena ei kattanut tilannetta, jossa myös osa y-tunnuksella sopimuksen tehneistä kuluttajista olisi oikeutettuja sähköhyvitykseen. 

Saan arviolaskuja, miten hyvitys lasketaan?

Saan arviolaskuja, miten hyvitys lasketaan?

Hyvitys lasketaan todellisen kulutuksesi ja hyvitysaikana voimassaolleiden hintojen perusteella, arviolaskujen suuruudella ei ole vaikutusta hyvityksen laskentaan. Sähkis -palvelusta näet toteutuneen kulutuksesi hyvitysajalle. 

Muut tukimuodot

Sähkövähennys

Voit saada verotuksessa sähkövähennyksen, jos vakituisen asuntosi sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi. Vähennyksen voi saada vain tammi–huhtikuulta 2023.

Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yhteensä yli 2 000 euroa, voit saada sähkövähennyksen. Sähkövähennys on 60 % niistä tammi–huhtikuun sähköenergian kuluista, jotka ylittävät 2 000 euroa.

  • Vähennys on korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. Vähennys on siis sähkönkäyttöpaikkakohtainen, ei henkilökohtainen. Esimerkiksi samassa asunnossa asuvat puolisot voivat saada vähennystä yhteensä enintään 2 400 euroa.

Lisätietoa sähkövähennyksestä saat Verohallinnosta: vero.fi/sahkovahennys https://www.vero.fi/sahkovahennys

Sähkötuki

Sähkön hinnan voimakkaan nousun takia vuonna 2023 on mahdollista saada apua sähkömenoihin. Ensisijainen tapa on hakea sähkövähennystä Verohallinnosta. Jos kotitaloudelle ei kerry veroja pienien tulojen vuoksi riittävästi, Kelasta voi hakea sähkötukea. 

Sähkötuki on tarkoitettu pienituloisille kotitalouksille, jotka eivät voi saada verotuksessa sähkövähennystä täysimääräisesti. Sähkötuessa on omavastuu, joka on 400 e/kk. Sähkötuen määrä on 60 % niistä sähköenergiamenoista, jotka ylittävät 400 euron omavastuun.

Sähkövähennystä ja sähkötukea ei voi saada samaan aikaan. Pienikin määrä tukea poistaa kokonaan oikeuden sähkövähennykseen.

Lisätietoa Kelan verkkosivuilta kela.fi/sahkotuki .

Tuleeko mieleen kysyttävää?

Jos et löytänyt vastausta Useimmin kysytyistä kysymyksistä, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme yhteydenottolomakkeella.