Kestosähkö ja Aurinkosähkö kesto -tuotteiden energiahinnan muodostuminen

Kestosähkö ja Aurinkosähkö Kesto -tuotteiden energiamaksu muuttuu kolmen kuukauden välein ilman eri ilmoitusta sähköpörssin futuurihintojen kehitystä vastaavasti. Hinnoitteluajanjaksot, jolloin tulevat energiamaksut päätetään, ovat etukäteen n. 4-6 kk ennen voimassaoloajan alkua. Hinnoitteluajanjaksot ovat 1.1. – 31.3. (Q1), 1.4. – 30.6. (Q2), 1.7. – 30.9. (Q3) ja 1.10. – 31.12. (Q4). 

Esimerkiksi aikavälillä 1.10.-31.12.2020 asiakkaan maksama energiahinta lasketaan hinnoitteluajanjakson 1.4.-30.6.2020 aikana Nasdaq OMX sähköpörssissä noteeratun Suomen hinta-alueen 1.10.-31.12.2020 (Q4-kvartaalituotteen) päivittäisten päätöskurssien keskiarvoista, mihin lisätään arvonlisävero ja välityspalkkio. Suomen hinta-alueen päätöskurssi saadaan laskemalla yhteen systeemihinta- ja aluehintaerotuotteiden päätöskurssit. ​

Välityspalkkiot sisältyvät energiahintaan

Kestosähkö-tuotteiden välityspalkkiot sisältyvät maksettavaan energiahintaan. Välityspalkkiot ovat seuraavat:

  • Kestosähkö: 2,48 snt/kWh, sis. alv 24%
  • Aurinkosähkö kesto: 2,68 snt/kWh sis. alv 24%

Kunkin energiamaksun voimassaoloajan hinta eli hintajakso määräytyy sähköpörssin kyseistä neljännesvuotta (kvartaalia) koskevan futuurituotteen hintakehityksen perusteella hinnoitteluajanjakson aikana. Hinnoitteluajanjaksot kullekin kvartaalille näkyvät alla taulukossa. ​

Laskentakaava:

Suomen hinta-alueen päivittaisten päätöskurssien keskiarvo hinnoitteluajanjaksossa

+ arvonlisävero

+ välityspalkkio

= Kestosähkön ja Aurinkosähkö keston energiahinta tietyllä kvartaalilla

Viimeisimmät energiahinnat kvartaaleittain löytyvät täältä.

                                             
  Hintajakso (energiahinnan voimassaoloaika) Hinnoitteluajanjakso (aikaväli, jolloin hinta määräytyy)

Jakso 1

Q1 (1.1. - 31.3.) Edeltävä Q3 (1.7. - 30.9.) 
Jakso 2 Q2 (1.4. - 30.6.) Edeltävä Q4 (1.10. - 31.12.) 
Jakso 3 Q3 (1.7. - 30.9.) Edeltävä Q1 (1.1. - 31.3.) 
Jakso 4 Q4 (1.10. - 31.12.) Edeltävä Q2 (1.4. - 30.6.)