Whistleblowing väärinkäytösten ilmoittamiseen

Tampereen Sähkölaitos -konsernilla on käytössään Whistleblowing-ilmoituskanava. Ilmoituksen voi tehdä Sähkölaitoksen mahdollisesta väärinkäytösepäilystä tai väärinkäytöksestä. Haluamme kanavan avulla parantaa entisestään toimintamme vastuullisuutta ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin ajoissa. 

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu kaikille sidosryhmille kuten yhteistyökumppaneillemme ja entisille työntekijöillemme. 

Ilmoitusten aihepiirit

Kanavaan toivotaan ilmoituksia vain EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamista aloista, joita ovat: 

image4rf0h.png
 
Kun ilmoitus koskee näitä aloja, ilmoittaja saa direktiivin mukaisen ilmoittajan suojan. Ilmoittajan suoja tulee voimaan vasta sitten, kun laki on hyväksytty Eduskunnassa vuonna 2022.  
 
Jos ilmoituksesi koskee jotain muuta asiaa, käsittelemme ja tutkimme sen saman prosessin mukaan kuin direktiivin mukaisenkin ilmoituksenkin. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.  

Asiat, joita Whistleblowing-kanavalle ei ilmoiteta

Ilmoituskanava koskee ainoastaan väärinkäytösepäilyistä tai väärinkäytöksistä ilmoittamista. Muissa asioissa yhteystietomme ovat:

Ilmoitusten käsittely

Sähkölaitoksen Whistleblowing-tiimi käsittelee ilmoitukset. Ilmoitukset otetaan käsittelyyn seitsemän päivän kuluessa. Tutkinta-aika on kolme kuukautta. Lisää tietojen käsittelystä voit lukea Whistleblowing-kanavan tietosuojaselosteesta. 

Ilmoituksen tekeminen

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä tai nimelläsi. Ota talteen ilmoituksen teon jälkeen aukeavalta sivulta linkki sekä tunniste. Niiden avulla voit seurata ilmoituksen käsittelyä sekä käydä keskustelua Whistleblowing-tiimin kanssa. Huomioithan, että jos hukkaat linkin, emme voi turvallisuussyistä antaa sitä sinulle enää uudestaan, vaan tällöin sinun tulee tehdä uusi ilmoitus.  

 
Tee Whistleblowing-ilmoitus