Ympäristöohjelma


Tampereen Sähkölaitos -yhtiöiden ympäristöohjelmaan on kirjattu yhtiöiden merkittävimmät ympäristöpäämäärät ja -näkökohdat. Niiden pohjalta sähkölaitosyhtiöt asettavat itselleen ympäristöasioihin liittyviä tuloskortti- tai toimenpideohjelmatavoitteita.

Seuraavassa koosteessa osa ohjelman toimenpiteistä.

VÄHENNÄMME TOIMINNASTAMME ILMAAN KOHDISTUVIA HAITALLISIA PÄÄSTÖJÄ:

 • Kaksisuuntaisen älykkään kaukolämpöverkon ratkaisut.
 • Sähköautojen latauspalvelu taloyhtiöille.
 • Aurinkosähköpuiston paneelit asiakkaille.
 • Uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen (NSL3- ja tuulivoimahankkeet)
 • Geotermisen lämmöntuotannon pilotointi.
 • Selvitykset savukaasujen lisälauhdutinmahdollisuudesta (NSL3) ja biohiililaitoksesta.
 • Etätöiden ja -kokousten lisääminen.

 

VÄHENNÄMME TOIMINNASTAMME VESISTÖIHIN, MAAPERÄÄN, POHJAVETEEN JA VIEMÄRIIN KOHDISTUVIA PÄÄSTÖJÄ:

 • Vesistöihin johdettavan lämpökuorman minimointi.
 • Öljyn aiheuttamien ympäristöriskien huomiointi muuntamojen suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä.
 • Tuotantolaitoksille asetettujen jätevesiraja-arvojen alittaminen.

 

VÄHENNÄMME TOIMINTAMME MELU- JA PÖLYHAITTOJA:

 • Toimintojen melu- ja pölyhaitoille asetettujen ohjearvojen alittaminen ja haitallisten toimintojen ajoittaminen ympäristön kannalta parhaaseen aikaan.
 • Avoin ja ennakoiva poikkeuksellisista tilanteista viestiminen.

 

LISÄÄMME TOIMINTAMME ENERGIATEHOKKUUTTA SEKÄ ASIAKKAIDEN OHJAAMISTA TEHOKKAASEEN ENERGIANKULUTUKSEEN:

 • Sähkö- ja lämpöverkostojen häviöiden vähentäminen peruskorjausohjelmien ja optimoinnin avulla.
 • Älykkäät energiaratkaisut asiakkaalle.
 • Energiansäästöviikkoon ja Earth Houriin osallistuminen.
 • Materiaalien hyötykäytön lisääminen ja hankintojen vastuullisuuteen ja paikallisuuteen panostaminen.

 

VÄHENNÄMME TOIMINTAMME HAITTAVAIKUTUKSIA BIODIVERSITEETTIIN JA YMPÄRISTÖVIIHTYISYYTEEN:

 • Lintupallojen lisääminen keskijänniteilmajohtoihin.
 • Kalaistutusten toteuttaminen.
 • Työmaiden viimeistely viipymättä ja asiakaspalaute huomioiden.
 • Muuntamorakennusten entisöinti ja sähkökaappien kuvittaminen.