Energiatehokkuus

Tampereen Sähkölaitos -konserni tavoittelee jatkuvasti energiatehokkaampia ratkaisuja sekä omassa toiminnassaan että asiakkaiden energiavalinnoissa.

Olemme mukana energiatehokkuussopimuksessa yhdessä satojen muiden suomalaisyritysten kanssa.  Sopimuksen ansiosta vuosina 2008–2016 Suomessa säästyi vuositasolla yli 14 TWh energiaa. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuosittaista energiankäyttöä. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 500 miljoonalla eurolla

Tampereen Sähkölaitos on mukana elinkeinoelämän vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa myös kaudella 2017–2025.

SOPIMUKSIIN LIITTYESSÄMME

1. Sitoudumme asiakkaiden energiankäytön tehostamiseen.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että toteutamme energiatehokkuustoimia yhdessä energiapalveluja vastaanottavien asiakkaiden kanssa.

2. Asetamme itsellemme energiatehokkuustavoitteet.

- Energiapalvelujen sopimuksissa tavoitteet asetetaan omalle sähkön ja lämmön käytölle.

- Energiantuotannon sopimuksissa tavoitteet asetetaan primäärienergian käytölle ja sähköntuotannon tehostamiselle.

3. Sitoudumme omalta osaltamme toteuttamaan energiatehokkuussopimusta siihen kirjatun toimenpideohjelman mukaisesti.

- Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että energiatehokkuustoimintamme on suunnitelmallista, otamme käyttöön energiatehokkuusjärjestelmän ja raportoimme energiatehokkuustoimista vuotuisesti.

Konserni on asettanut oman energiakäyttönsä tehostamiselle 6 % säästötavoitteen kaikkien sopimusten osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa 19 171 MWh säästötavoitetta.