Energiakäänne tulevaisuuteen

Ympäristövaikutusten vähentäminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat keskeisiä kohtia Tampereen Sähkölaitos -konsernin strategiassa.

Olemme toteuttaneet 2010-luvulla energiakäänteen, joka on mullistanut tuotantomme rakenteen ja polttoaineiden jakauman. Yhteensä olemme tehneet investointeja energiakäännettä varten noin 200 miljoonan euron edestä. Käänteeseen sisältyy tavoite uusiutuvilla energialähteillä tuotetun energian lisäämisestä, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja työpaikkojen lisäämisestä Pirkanmaalle puun toimitusketjuun.

Tavoitteemme on vähentää kasvihuonepäästöjä noin 45 prosentilla ja nostaa uusiutuvan energian osuus 43 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Näillä luvuilla vähennämme ilmastokuormaamme huomattavasti EU:n vaatimuksia enemmän.

Tärkeitä askelia entistäkin ympäristöystävällisempään tuotantoon ovat olleet:

• Investoiminen tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkuuden kautta.
• Naistenlahden puu-turvevoimalaitoksen uusinnan suunnittelu siten, että se kykenee käyttämään huomattavasti nykyistä enemmän puuta vuosikymmenen vaihteessa.
• Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen rakentaminen 2013–2015.
• Hakelämpölaitoksen rakentaminen Hervantaan 2014–2015.
• Suomen suurimman pellettilämpölaitoksen rakentaminen Tampereen Sarankulmaan 2012–2013.
• Tampellan ja Finlaysonin vesivoimalaitosten saneeraus 2010–2012.

 

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme. Suunnittelupöydillä on jo useampikin hanke, jotka tulevat toteutuessaan lisäämään uusiutuvan energian osuutta merkittävästi vielä tällä vuosikymmenellä.