Energiakäänne tulevaisuuteen

Tampereen Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Energiakäänteen teimme jo vuonna 2010. Sen jälkeen olemme edenneet vakaasti valitulla tiellä, jolla pienennämme hiilidioksidipäästöjämme ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme. Tämä on edellyttänyt mittavaa investointiohjelmaa, joka jatkuu edelleen. 

Lähitulevaisuuden merkittävin investointi on Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön rakentaminen tarvittaessa kokonaan biopolttoaineita käyttäväksi.

Tampereen Sähkölaitos -konserni teki vuonna 2010 energiakäänteen ja asetti askelmerkit kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Nyt olemme yhä lähempänä tavoitevuotta 2030.

ilmastotiekartta

Klikkaa isommaksi!

Keskeiset ympäristötavoitteet

Lukuisilla investoinneilla ja ympäristöä huomioivalla tuotekehityksellä mahdollistetaan tuotantorakenteen ja energialähteiden mullistus, joilla konsernin hiilidioksidipäästöjä pienennetään 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 90 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lähisähkö Lataus -palvelu sähköautoille sekä Älykäs kaukolämpö ovat esimerkkejä uusista tuotteista, joilla vähennetään ympäristövaikutuksia.

Merkittäviä investointeja

  • Investoiminen tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkuuden kautta.
  • Vesivoimalaitosten saneeraus vuosina 2010-2012
  • Sarankulman pellettilämpölaitos v. 2013
  • Hervannan hakelämpölaitos v. 2015
  • Tammervoiman hyötyvoimalaitos v. 2016
  • Savukaasupesurit Naistenlahteen, Hervantaan ja Tammervoimaan vuodesta 2015 alkaen
  • Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos v. 2017

 

Tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme. Suunnittelu- ja ideointivaiheessa on jo useampikin hanke, jotka toteutuessaan lisäävät uusiutuvan energian osuutta merkittävästi 2030 mennessä: