Energiakäänne tulevaisuuteen

Tampereen Sähkölaitoksen missiona on kehittää ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Energiakäänteen teimme jo vuonna 2010. Sen jälkeen olemme edenneet vakaasti valitulla tiellä, jolla pienennämme hiilidioksidipäästöjämme ja lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä energiantuotannossamme. Tämä on edellyttänyt mittavaa investointiohjelmaa, joka jatkuu edelleen.

Lähitulevaisuuden merkittävin investointi on Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön rakentaminen tarvittaessa kokonaan biopolttoaineita käyttäväksi.

Tampereen Sähkölaitos -konserni teki vuonna 2010 energiakäänteen ja asetti askelmerkit kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Nyt olemme puolivälissä matkalla kohti vuoden 2030 tavoitteita.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Uusiutuvien energialähteiden käyttö

Keskeiset ympäristötavoitteet

Lukuisilla investoinneilla ja ympäristömyötäisellä tuotekehityksellä mahdollistetaan tuotantorakenteen ja energialähteiden mullistus, joilla konsernin hiilidioksidipäästöjä pienennetään 95 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 90 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Lähisähkö Lataus -palvelu sähköautoille sekä Älykäs kaukolämpö ovat puolestaan esimerkkejä ympäristöystävällisistä tuotteista, joilla sekä vähennetään ympäristövaikutuksia että tarjotaan asiakkaille hyödyllinen, edullinen ja vaivaton palvelu.

Merkittäviä investointeja

 • Investoiminen tuulivoimaan Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkuuden kautta.
 • Vesivoimalaitosten saneeraus 2010-2012
 • Sarankulman pellettilämpölaitos 2013
 • Hervannan hakelämpölaitos 2015
 • Tammervoiman hyötyvoimalaitos 2016
 • Savukaasupesurit Naistenlahteen, Hervantaan ja Sarankulmaan
 • Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos 2017

 

Tulevaisuus

Ilmastonmuutoksen hillintä vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden energiaratkaisujen suunnitteluumme sekä tuleviin investointeihimme. Suunnittelu- ja ideointivaiheessa on jo useampikin hanke, jotka tulevat toteutuessaan lisäämään uusiutuvan energian osuutta merkittävästi 2030 mennessä.

 • Naistenlahti 3
 • Kaukolämpöakku
 • Uusien teknologioiden käyttöönotto, uudet tuotteet ja energiansäästötoimenpiteet
 • Uusi biolaitos Länsi-Tampereelle
 • virtuaaliakku
 • päästöjen kompensointi
 • geolämpölaitos
 • Lielahden kaasuvoimalaitoksen toiminnan lopettaminen