Tilinpäätös 2020

Tampereen Sähkölaitos -konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 265  miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liiketulos oli 44,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 27,0 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto laski lämpimän sään ja alhaisen sähkön markkinahinnan johdosta.

Konsernin kannattavuutta ylläpitivät 2010-luvulla tehdyt energiakäänneinvestoinnit hake-, lämpö- ja hyötyvoimalaitoskapasiteettiin sekä energiatuotantolaitosten hyvä käytettävyys sekä tuotannon optimointi.

Konserni aloitti noin 160 miljoonan euron Naistenlahti 3 -voimalaitoksen rakentamisen. Tavoitteena on, että vuonna 2030 kaikesta energiantuotannostamme on jo 90 % uusiutuvaa.