Tilinpäätös 2018

Vuosi 2018 onnistui Tampereen Sähkölaitos -konsernissa taloudellisesti hyvin ja konserni jatkoi hyvää tuloskehitystään. Liikevaihto asettui 289 milj. euroon, mikä on 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä tähän oli ennen kaikkea markkinahintojen nousu ja sitä kautta kannattava sähköntuotannon kasvu. Myös alkuvuoden kylmyys nosti kaukolämmön ja sähkönsiirron myyntiä. Liiketulos kuitenkin laski 2,5 milj. euroa, mikä johtuu pitkälti päästöoikeuksien ennakoitua suuremmasta hinnannoususta.

Merkittävimmät investoinnit olivat sijoitukset Jokelan tuulivoimapuistoon, Lamminpään sähköasemaan, Kaupinojan kaukojäähdytystuotantolaitokseen sekä kaukojäähdytysverkon laajentamiseen.