Kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa

Kannattava liiketoiminta luo pohjan toimintamme kehittämiselle sekä ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimiselle. Kannattavalla toiminnallamme luomme kestävää lisäarvoa niin asiakkaillemme, yhteiskunnalle kuin omistajallemmekin eli Tampereen kaupungille.

Taloudellinen tuloksemme lisää osinkoina ja investointeina tamperelaisten ja pirkanmaalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on tehdä investointeja päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi ja hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Lähitulevaisuuden suurin investointimme on Naistenlahti 3, jonka on tarkoitus olla tuotantokäytössä vuoden 2023 alusta.