Kannattavaa ja vastuullista liiketoimintaa

Kannattava liiketoiminta luo pohjan toimintamme kehittämiselle sekä ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimiselle. Kannattavalla toiminnallamme luomme kestävää lisäarvoa niin asiakkaillemme, yhteiskunnalle kuin omistajallemmekin eli Tampereen kaupungille.

Taloudellinen tuloksemme lisää osinkoina ja investointeina tamperelaisten ja pirkanmaalaisten työllisyyttä ja hyvinvointia. Tavoitteenamme on tehdä investointeja päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian lisäämiseksi ja hyödyntää uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Olemme toteuttaneet vuosina 2012–2019 yli 200 miljoonan euron arvoisen investointiohjelman: Olemme rakentaneet uuden kaukojäähdytyslaitoksen, pellettilämpölaitoksen, hakelämpölaitoksen ja hyötyvoimalaitoksen sekä Naistenlahden voimalaitokseen uuden savukaasupesurin. Samalla osuutemme Suomen Hyötytuulesta on kasvanut.

Lähitulevaisuuden suurin investointimme on Naistenlahti 3, jonka on tarkoitus olla tuotantokäytössä lämmityskaudella 2022.