Yläpeukku vai alapeukku? Ota kantaa kehittämissuunnitelmaan!

13.05.2022 kello 07.36

Nyt on aika kommentoida Tampereen Sähköverkon kehittämissuunnitelmaa.

Sähkö on kiinnostavampi tuote kuin kenties koskaan sen keksimisen jälkeen. Yhteiskunnan toiminnot nojaavat siihen, että sähkö kulkee luotettavasti. Vaikka keskustelu on tänä keväänä kääntynyt ilmastokysymyksistä myös sähkön riittävyyteen ja toimitusvarmuuteen Euroopan tasolla, Tampereen Sähköverkon asiakkaan kannalta erityisen kiinnostavaa on varmasti se, miten sähköä saadaan tulevaisuudessa ihan siihen omaan pistorasiaan.

Ja nyt on aika vaikuttaa siihen!

Tampereen Sähköverkko on julkistanut pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa ja toivoo siihen kommentteja ja kehitysehdotuksia asiakkailtaan ja muilta sidosryhmiltään. Lisäksi teillä on mahdollisuus kertoa, miten oma sähkönkäyttönne tulee muuttumaan ja miten meidän pitäisi se huomioida kehittäessämme toimintaamme.

Kommentoitava kehittämissuunnitelma koostuu seitsemästä osiosta, joita voi kommentoida sanallisesti ja äänestyspainikkeilla:

  • Peukku ylös = Positiivinen palaute
  • Peukku alas = Negatiivinen palaute
  • Kysymysmerkki = En ymmärtänyt
  • Idealamppu = Tämä oli mielenkiintoinen

Kysymyksiin vastataan anonyymisti ja vastauksista mahdollisesti löytyvät yksilölliset tiedot poistetaan.

TÄSTÄ pääset kommentoimaan kehittämissuunnitelmaa: tampereensahkoverkko.kehittamissuunnitelma.fi

Kehittämissuunnitelma tiivistää suunnitelmamme toimitusvarmuuden toteuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja käyttäen. Samalla julkaisemme näkemyksemme verkkoalueemme toimintaympäristön kehittymisestä tulevan 10 vuoden aikana. Näkemys perustuu usean eri avoimen tietolähteen kautta yhdistettyyn dataan. Näkemyksestä paistaa läpi lähivuosina toteutuva energiamurros, jossa liikenne sekä lämmitys sähköistyvät.

Kehittämissuunnitelmien kuuleminen Suomessa

Suomessa on lähes 80 sähköverkkoyhtiötä, jotka kaikki ovat toimittaneet vuodesta 2014 lähtien kehittämissuunnitelmansa Energiavirastolle. Nyt verkkopalveluyhtiöt ensimmäistä kertaa esittävät pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmansa myös asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä arvioitavaksi. Uuden käytännön tavoite on lisätä asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa lähialueensa sähköverkon kehittämiseen.

Meneillään olevat muutokset sähkön tuotanto- ja käyttötavoissa lisäävät painetta ylläpitää ja kehittää älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Se on yhteiskunnan tukijalka.

Tuotannon ja kulutuksen joustava tasapaino on sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden suuri haaste. Meiltä odotetaan joustavuutta, sillä säästä riippuvainen tuulivoiman tuotanto kasvaa ja mm. akkuteknologia kehittyy.

Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten.

Panostukset toimitusvarmuuteen vähentävät ja lyhentävät sähkökatkoja

Tampereen Sähköverkko Oy on määrätietoisesti tehnyt mittavia investointeja jakeluverkkoonsa. Olemme mm. vaihtaneet ilmajohtoja maakaapeleihin ja lisänneet verkostoautomaatiota. Tämä työ jatkuu edelleen. Panostusten ansiosta olemme saaneet lyhennettyä sähkökatkojen pituutta niin, että vuonna 2021 sähkönjakelun häiriökeskeytysten kesto lyheni ensi kertaa alle 10 minuuttiin per asiakas.

sähkökatkojen pituus asiakasta kohti 2021

Tavoitteemme on olla tikkana edelläkävijöiden eturivissä, kun lain vaatima aikataulu edellyttää toimitusvarmuutta vuoden 2028 loppuun mennessä. Silloin sallittu sähkönjakelun keskeytys on enintään 6 tuntia asemakaava-alueella ja 36 tuntia muulla alueella.

Toivonkin, että aihe kiinnostaisi ja materiaalimme innostaisi antamaan vähintään ylä- tai alapeukkua strategisille valinnoille. Kommentointiaikaa on 19. kesäkuuta saakka.

Tartuthan tilaisuuteen!

Petri Sihvo

Petri Sihvo
Toimitusjohtaja
Tampereen Sähköverkko Oy