Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen

13.04.2021 kello 14.17

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen niin Tampereen Sähkölaitoksella kuin koko maailmassakin. Koronapandemia pakotti eristämään ihmisiä toisistaan ja kaikki, joiden työ sen mahdollisti, siirtyivät meilläkin maaliskuussa etätöihin. Voimalaitosten käyttö ja kunnossapito, sähkön ja lämmön jakelusta huolehtiminen sekä verkkojen rakentaminen ja kunnossapito jatkoivat työkohteissaan, mutta muuttunein järjestelyin. Työtä hajautettiin eri toimipisteisiin, esimerkiksi kaikki valvomot kahdennettiin.

Muuttuvat ohjeistukset vaikuttivat moniin työnkuviin ja siivousta tehostettiin. Koronapandemian vuoksi pohdimme työn tekemisen tapoja enemmän kuin 10 viime vuoden aikana yhteensä. Viime vuoden onnistumisen tärkein tekijä onkin ilman muuta henkilöstömme. Siirtyessämme nopeasti poikkeusoloihin emme pudonneet tyhjän päälle, vaan toimintaprosessien ja rautaisen osaamisen varaan. Niitä on kehitetty määrätietoisesti ja muuttuneissakin olosuhteissa ne kannattelivat työtämme selkärangan tavoin.

Sähkölaitoksen, kuten terveydenhuollonkin, on toimittava myös kriisitilanteessa, olipa kriisi minkälainen tahansa. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. Olemme oppineet, että asiantuntemus ei vaadi avokonttoria, eikä kypärää tarvitse hakea tukikohdasta joka aamu erikseen päähän. Olemme sopeutuneet hyvin ja se onkin tärkeä osa kulttuuriamme, sillä toimialallamme tulee varmasti muitakin isoja asioita, jotka vaativat sopeutumista.

Koronakriisin aikana emme unohtaneet ilmastotavoitteitamme. Tavoitteenamme on, että vuonna 2030 tuotantomme on 90-prosenttisesti uusiutuvaa. Otimme suuria askeleita tätä kohden myös vuonna 2020. Naistenlahden uuden bio- ja kierrätyspolttolaitoksen peruskivi muurattiin ja projektiorganisaatio teki tärkeät hankintapäätökset. Kattilatoimittajaksi valikoitui tamperelainen Valmet, joka oli meille mieluinen yllätys.

Olemme riskien hallitsemiseksi vetäneet yhdessä toimittajien kanssa komponenttien tuotantoa Suomeen ja näin meille on valmistumassa laitos, jonka kotimaisuusaste on suurin vuosikymmeniin verrattuna vastaaviin laitoksiin. Tämä on hieno asia Suomelle, Pirkanmaalle ja Sähkölaitokselle, koska haluamme investoinneillamme työllistää suomalaisia.

Laitos tulee käyttämään kotimaista polttoainetta, kuten metsätähdettä, metsäteollisuuden sivuvirtoja ja kierrätyspuuta. Käytämme siirtymäaikana turvetta apupolttoaineena, kunnes turvetta korvaavien polttoaineiden hankintaketjut on saatu rakennettua ja ovat luotettavia. Laitokseen tulee uutena teknologiana savukaasun lisäpesuri, joka puhdistaa savukaasuja ja ottaa viimeisenkin käytettävissä olevan energian lämpöpumppujen avulla talteen. Laitoksen hyötysuhde tulee olemaan täten huippuluokkaa.

Vastuullista ja kilpailukykyistä

Tulevaisuuden energiantuotantomme tulee olemaan vastuullista ja kilpailukykyistä, käytämme bio- ja kiertotalouden polttoaineita. Kaikki kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energiaksi paikallisesti. Tämä on yhdyskuntamme kannalta vastuullinen tehtävämme. Tämä on asia, minkä vain Sähkölaitos voi Pirkanmaalla tehdä. Sähkön- ja lämmöntuotannon eriytyessä oma paikallinen sähköntuotantomme on vähentynyt ja vähenee edelleen.

Sähkön tuonti naapurimaista, ydinvoima ja tuulivoima ovat korvanneet tuotantoamme. Tämän vuoksi ja toimitusvarmuuden lisäämiseksi olemme rakentaneet uuden kantaverkkoyhteyden omaan jakeluverkkoomme. Tampere–Kangasala-yhteyden saneerauksen ja vahvistuksen ansiosta saamme sähköä kantaverkosta tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka emme tuottaisi paikallisesti sähköä ollenkaan.

Korona toi epävarmuutta myös markkinoihin. Alkuvuonna sähkön hinta romahti, kun saatavilla oli paljon vesivoimaa, eikä kunnon talvea tullut ollenkaan. Öljyn hinta kävi alhaalla, päästöoikeuden hinta notkahti. Brexit toi lisää epävarmuutta. Voi sanoa, että ohjaamossa mittarit pyörivät ja oli vaikea ennakoida, mihin olimme menossa. Näitä tilanteita varten olemme jatkuvasti suojautuneet ja näkymän selkiydyttyä olimme jo valmiiksi menossa oikeaan suuntaan.

Taloudellinen tulos edellisvuosien tasolla

Taloudellinen tuloksemme on edellisten vuosien tasolla. Tampereen Sähkölaitos -konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 265  miljoonaa euroa, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liiketulos oli 44,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 27,0 miljoonaa euroa.

Lämmön myynti talven puutteen vuoksi alensi liikevaihtoamme, mutta toisaalta kalliita polttoaineita ei tarvinnut hankkia niin paljon kuin oli oletettu. Lämpimästä talvesta suurin hyötyjä oli tietenkin asiakas. Etätöiden tekeminen näkyi Tampereelle hienoisena sähkönsiirtomäärän nousuna, mikä näkyy sääkorjatuissa tilastoissa. Muuten sähkönsiirrossa tai sähkömarkkinoilla ei ollut tavallisuudesta poikkeavaa. Markkinoilla kilpailu kiristyy, ja siihen olemme varautuneet.

Kaukolämpö- ja sähköliittymiä on rakennettu poikkeuksellisen paljon, mikä kertoo kaupunkiseudun kasvavan. Laajennamme kaukolämpöverkkoamme Kangasalan suuntaan (Ojala-Lamminrahka) ja solmimme sopimuksen lämmön toimittamiseksi Kangasalan Lämmön verkkoon. Ratikan mahdollistamiseksi olemme tehneet mittavia jakeluverkkojemme muutos- ja uudistustöitä. On hienoa olla osa kehittyvää Tamperetta!

Vuosikertomuksemme 2020 on nyt luettavissa nettisivuillamme täällä:

https://www.sahkolaitos.fi/footer-sivut/vastuullisuus/vastuumme-taloudesta/vuosikertomukset-ja-tilinpaatokset/

avainluvut vuodelta 2020