Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustus Tampereelle ja Sähkölaitokselle

10.12.2019 kello 09.00

Vuoden 2019 energianerokkaat teot ovat oivaltavia ilmastoratkaisuja.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva palkitsevat tänä vuonna ensimmäistä kertaa esimerkillisiä energiatehokkuustekoja Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksella. Tunnustukset myönnettiin kaikkiaan viidelle erilaiselle energiatehokkuusteolle. Innovatiivisten ja vaikuttavien toimien toivotaan tuovan uusia ratkaisuja myös laajempaan käyttöön.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat tekevät vuosittain tuhansia erilaisia toimia, jotka tehostavat energiankäyttöä ja pienentävät ilmastokuormaa. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyssä avoimessa kilpailussa etsittiin näistä teoista nerokkaimpia.

 

Viisi energianerokasta tekoa

Vuoden Energianerokas 2019 -tunnustuksen saivat

  • Keskon ja Granlund Oy:n yhdessä toteuttama uudenlainen päivittäistavarakaupan energiankierrätysjärjestelmä,
  • lapualaiskoulujen kehittämä konsepti energiataitojen oppimiseen ja opetukseen (Future Energy Skills and Gamifigation),
  • Tampereen kaupungin ja Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyössä toteuttama maauimalan energiaratkaisu,
  • Orion-konserniin kuuluvan Fermionin tehtaan hönkähöyryn höytykäyttö sekä
  • perheyhtiö MSK Plastin toteuttama tyhjäkäyntikävely ja -seuranta.

Tuomaristo painotti valinnassa tekojen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta, kekseliäisyyttä, innostavuutta, monistettavuutta ja skaalautuvuutta.

– Voittajiksi ei päädytty valitsemaan vain suuria tai mahtavia tekoja, sillä myös pieni voi olla suurta skaalautuessaan laajemmalle. Voittajiksi valikoitui erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat tuoda helppoja ja uusia ratkaisuja monille toimialoille, kertoo tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

Tavoitteellinen energiankäytön tehostaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja monenlaisia toimia. Tästä syytä kisaan oli mahdollista ilmoittautua teknisten toimien lisäksi myös muun tyyppisillä teoilla.

Valinnan takana asiantunteva tuomaristo

- Mukaan osallistui ilahduttavan monipuolinen joukko tekoja ja toimijoita. Tämä osoittaa, että yrityksissä ja kunnissa tehdään kattavaa ja tuloksellista energiatehokkuustyötä suurella sydämellä, Sekki kiittää.

Voittajien valinnan suoritti alan asiantuntijoista koostuva tuomaristo, johon kuuluivat yli-insinööri Tiina Sekki Energiavirastosta, erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriöstä, innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija Janne Hietaniemi, Solved Oy:stä, uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomelta sekä energiatehokkuuden seurannan ja vaikutusten arvioinnin johtaja Ulla Suomi Motivasta.

Seuraavassa on tuomariston kommentit Tampereen ja Sähkölaitoksen voitokkaasta ehdokkaasta:

Maauimalan nerokas energiaratkaisu (Tampereen kaupunki ja Tampereen Sähkölaitos Oy)

Elokuussa 2018 avatussa Tampereen Kalevan maauimalassa on toteutettu uudenlainen lämmitys- ja jäähdytysratkaisu, jossa hyödynnetään kaukojäähdytysverkon energiaa uudella energiatehokkaalla tavalla. Kaukojäähdytysverkon hukkalämpöä käytetään altaiden lämmitykseen – ja vastaavasti maauimalan vesien lämmityksessä jäähtynyt vesi hyödynnetään kaukojäähdytysverkostoon.

Jäähdytysverkostossa kiertävä kylmä vesi viilentää kiinteistöjä Tampereen keskusta-alueella. Kiinteistöissä lämmennyt vesi johdetaan maauimalan tarpeisiin. Uimalan teknisessä tilassa kaukojäähdytysvedestä otetaan lämpöenergia talteen ja sitä hyödynnetään lämpöpumpun avulla allasvesien lämmittämiseen. Tämän jälkeen viilennyt kaukojäähdytysvesi syötetään uudelleen jäähdytysverkkoon jäähdyttämään kiinteistöjä. Näin ratkaisu toimii samanaikaisesti kaukojäähdytysverkon tuotantolaitoksena ja osana maauimalan lämmitysjärjestelmää.

Tuomariston perustelut valinnalle

Erinomainen ja innostava esimerkki kaupunkien uusista energiaratkaisuista ja toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Paremman energiatehokkuuden lisäksi teossa on haettu systeemistä hyötyä kytkemällä maauimalan energiaratkaisu paikalliseen kaukojäähdytysverkkoon erillisen lämpöpumppujärjestelmän käyttöönoton sijaan. Asiakaslähtöinen alueellinen energiaratkaisu, jolla on myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja kaupunkikehitykseen.

 

Tampereen Sähkölaitos kiittää!