Voimajohto Tampere - Kangasala muuttuu työmaaksi

02.05.2019 kello 08.45

Vuonna 1953 valmistui 110 kilovoltin voimajohto Tampereen ja Kangasalan välille. Se varmisti Tampereen alueen sähkön saannin ja liitti meidät tukevasti kantaverkkoon. Nyt tuo voimajohto on kuitenkin ikääntynyt eikä sen kapasiteetti riitä nykypäivän vaatimuksiin. Eikä riitä pelkkä johtojen vaihto, vaan myös pylväät rakennetaan alusta uudelleen. Tälle 16 kilometrin matkalle rakennetaan 88 korkeaa pylvästä ja niihin tulee eri osuuksille myös Fingridin ja Elenian voimajohtoja. Kyseessä on monen miljoonan euron projekti, joka kestää lokakuun loppuun 2020.

Hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan vähäsiksi, koska uusi voimajohto tulee kulkemaan vanhan voimajohdon johtokaduilla. Työmaa-aikana rakentaminen aiheuttaa jonkun verran liikenne- ja meluhaittoja, mutta pysyviä vaikutuksia sillä ei ole. Työmaiden suunnittelussa otetaan huomioon monenlaisia ympäristöjä, joissa työtä tehdään: varomme herkkiä luontokohteita, väistelemme liito-oravia, suojelemme ketonoidanlukkoa ja rakennamme jopa yhden ylimääräisen pylvään lepakoiden saalistusluaeen vuoksi.

Ainoastaan välille Lahdesjärvi-Rautaharkko rakennetaan vanhan linjan lisäksi myös eteläisempi linja, joka on kokonaan uusi. Tämän uuden linjan kohdalla puuston raivaus ja puunpoisto on aloitettu 23. huhtikuuta.

Puunpoistosta on valmistunut videokin: https://www.youtube.com/watch?v=gHLRW66dTOg

Tarkemmin Tampere - Kangasala voimajohdon uusimisesta kerrotaan hankkeen omilla nettisivuilla: https://www.sahkolaitos.fi/voimajohto

voimajohto Annalassa