Vastuu vahvistuu viheltäen  (whistleblowing)

15.12.2021 kello 07.32

Tampereen Sähkölaitos -konserni on tänään ottanut käyttöön sähköisen Whistleblowing-ilmoituskanavan. Haluamme kanavan avulla parantaa entisestään toimintamme vastuullisuutta ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin ajoissa.   
  
Kanava on tarkoitettu kaikille sidosryhmillemme, kuten yhteistyökumppaneille ja entisille työntekijöillemme. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä tai nimellä. Erityisesti kanavaan toivotaan ilmoituksia EU:n Whistleblowing-direktiivin kattamista aloista, kun se tulee voimaan Suomessa näillä näkymin vuonna 2022. Huomioithan, että direktiivinmukainen ilmoittajan suoja tulee voimaan vasta, kun lakikin tulee. 

Lisätietoa whistleblower-direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta:

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/whistleblower-direktiivin-kansallinen-taytantoonpano.aspx

Sähkölaitoksen whistleblowing-kanavaan kuitenkin voi tehdä ilmoituksen myös muusta poikkeamasta, joka poikkeaa periaatteistamme tai arvoistamme. Käsittelemme ja tutkimme sen saman prosessin mukaan kuin direktiivin mukaisenkin ilmoituksen. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.  
  
Kanavan ei tuo muutosta aiempiin käytäntöihimme, vaan se on yksi puolustuslinja lisää. Jatkossakin asiakaspalveluun liittyvissä asioissa on asiakaspalvelu oikea osoite. Sähkön tai kaukolämmön häiriöistä tulee jatkossakin ilmoittaa valvomoon. Jos kuitenkin tuntuu, ettei periaatteistamme poikkeavasta toiminnasta voi ilmoittaa muualle, sen voi kertoa Whistleblowing-kanavassa.  
  
Kanavan löydät Vastuullisuus-sivulta.