Tuhkavuoto värjäsi lunta Naistenlahdessa

13.03.2023 kello 10.25

Viime maanantaiaamuna Naistenlahden voimalaitoksella tapahtui lentotuhkan vuoto tuhkasiilosta. Tuhkaa levisi siilon pinnanmittauksen kiinnityslaipasta, joka oli tulpattu. Tulppaus ei kestänyt tuhkasiiloon muodostunutta ylipainetta, vaan tulppaus petti ja reiästä tuhka pääsi leviämään ympäristöön ylipaineen purkautuessa noin tunnin ajan aina tuhkalähetysten aikana. Normaalitilanteessa ylipaine purkautuu tuhkasiilon katolla olevan suodattimen kautta. 

Tuhkaa levisi tuhkasiilon läheisyyteen voimalaitosalueelle. Pohjoistuulen ansiosta tuhka ei päässyt leviämään Lapinniemen suuntaan. Tuuli kuitenkin levitti tuhkaa pihasta laitoksen vieressä olevan rannan tuntumaan.

Vuotohavainnon jälkeen Naistenlahdessa pysäytettiin kaikki kattilan tuhkalähettimet, jolloin vuoto saatiin loppumaan. Vuotokohta löydettiin ja suljettiin umpilaipalla.

Tuhkaa on siivottu piha-alueelta ja järveltä imuautolla ja isolla suulakkeella ja likaantunutta lunta on kuljetettu pois.