Teiskon alueen toimitusvarman verkon rakentaminen jatkuu

04.05.2021 kello 07.37

Muutaman vuoden ripeänä edennyt Teiskon alueen toimitusvarmuuskriteerit täyttävän verkon rakentaminen saa jatkoa. Tampereen Sähköverkko Oy on tehnyt sopimuksen keski- ja pienjänniteverkon saneerauksesta Verkonrakentaja Wire Oy:n kanssa noin 30 km matkalta.

Hanke on jaettu neljään lohkoon Paarlahden pohjoispuolella, jotka näkyvät alla olevassa kartassa keltaisella katkoviivalla. Suunnittelu on jo käynnistynyt ja valmista pitäisi olla 30.4.2022 mennessä. Vihreällä katkoviivalla kartassa ovat jo aiemmin Verkonrakentaja Wire Oy:ltä tilatut saneerauskohteet, joka toteutetaan nyt vuonna 2021.

Teiskon kartta

Valokuitu samaan ojaan

Hankkeessa on mukana myös ElmoNet Oy, joka rakennuttaa valokuituverkkoa samalle alueelle. Kaapeloinneissa voidaankin hyödyntää kustannustehokasta yhteisrakentamista, jossa sähkö- ja telekaapelit sijoitetaan samaan ojaan. Tampereen Sähköverkko on jo vuosikymmeniä hyödyntänyt yhteisrakentamista katurakentamisen ja -saneerauksen yhteydessä sekä yhteistyössä vesilaitoksen, kaukolämmön ja teleyhtiöiden kanssa taajama- ja keskusta-alueilla. Näin ollen on luontevaa tehdä vastaavaa yhteisrakentamista myös haja-asutusalueella.

Yhteisrakentaminen vaatii osapuolilta verkottumista sekä toteutusaikataulujen säätämistä, mutta parhaimmillaan lopputulos on edullinen kaikille osapuolille ja työmaan aiheuttama haitta asiakkaille mahdollisimman vähäinen.

Mitä toimitusvarma sähkönjakeluverkko tarkoittaa?

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönjakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa verkon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia tai muulla alueella, käytännössä haja-asutusalueella, yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Tampereen Sähköverkko Oy on verkkostrategiassaan määritellyt tavoitteeksi asemakaava-alueiden sähkönjakeluverkon kaapeloinnin. Muilla alueilla käytetään kaapeloinnin lisäksi myös ilmajohtoa. Etenkin säteittäisillä sähkönjakeluverkoilla, joihin on saatavissa ainoastaan yksi sähkönsyöttösuunta, on ilmajohtoverkko varsin mainio verkkorakenne. Se ei välttämättä aina kestä myrskyjä tai lumikuormaa, mutta vikapaikan löytäminen ja korjaus on kaapelia huomattavasti nopeampaa, etenkin routa-aikaan.

Lisäksi automaatiota, esimerkiksi muuntamoautomaatiota, joka sisältää erottimien kauko-ohjauksen sekä vianpaikannuksen, rakennetaan aiempaa tiheämmin myös haja-asutusalueelle. Se edesauttaa nopeaa vikapaikan rajaamista, jolloin lähes poikkeuksetta saadaan suurelle osalle vian piirissä olevista asiakkaista sähköt palautettua muutamassa minuutissa.

Nyt toteutettavassa hankkeessa kaapeloidaan arviolta 40 km 20 kV keskijännitejohtoja ja noin 35 km 0,4 kV pienjännitejohtoja. Puistomuuntamoita rakennetaan noin 30 kappaletta, joista yli kymmenessä muuntamossa on erottimien kauko-ohjaus ja vianpaikannus. Haaroitus- tai jakokaappeja tulee noin 100 kappaletta. Rahaa investointiin käytetään lähes neljä miljoonaa euroa.

Tulevina vuosina vauhti Teiskon toimitusvarman sähkönjakeluverkon rakentamisen osalta säilyy vastaavalla tasolla. Vuoden 2028 lopussa Teiskon sähkönjakeluverkko tulee olemaan vähintään lain määrittelemällä tasolla ja haja-asutusalueen asukkaiden kokemat keskeytyshaitat ovat selkeästi nykyistä pienemmät.

Petri Sihvo

Petri Sihvo
Verkkopäällikkö
Tampereen Sähköverkko Oy