Tampereen Sähkölaitos varautuu talveen täyttämällä öljyvarastojaan

28.07.2022 kello 16.06

Tampereen Sähkölaitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä myös ensi talvena, vaikka energiantuotannon tilanne on epävarma ympäri Eurooppaa. Sähkölaitos on tehnyt määrätietoisesti työtä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2010 tuotimme 80 % energiastamme maakaasulla, ja nyt maakaasun osuus olisi noin 15 %, jos kaasua olisi saatavilla. Tarvittava kaasu varaudutaan korvaamaan lähinnä öljyllä.

Sähkölaitos on varautunut tulevaan talveen muun muassa ostamalla öljyä varastoihin, kun maakaasun saanti Venäjältä on loppunut eikä korvaavan maakaasun määrästä ole varmuutta. Tampereen Sähkölaitoksen energiasta suuri osa tuotetaan bio- ja kiertotalouden polttoaineilla. Varalla olevat lämpölaitokset, jotka toimivat kylmien pakkasjaksojen aikana, tuottavat lämpöä sekä öljyllä että maakaasulla.

Riskienhallintanäkökulmasta Sähkölaitos on tehnyt sopimuksia muutaman eri öljyntoimittajan kanssa, kuten Teboilin. Öljytoimitusten varmistamiseksi ei ole haluttu olla riippuvaisia vain yhdestä tai kahdesta toimittajasta.

Naistenlahden öljyvarastoja täytetään Naistenlahden voimalaitosten tontilla, joka on tällä hetkellä työmaana. Öljysäiliöt on täytettävä lyhyessä ajassa, jotta työmaa pysyy aikataulussaan.

- Logistiikkariskiä olemme pienentäneet hajauttamalla toimitukset useammalle toimittajalle ja hintariskiä puolestaan hajauttamalla ostoja pidemmälle aikavälille. Pohdimme ja analysoimme riskinhallintakeinoja jatkuvasti ja haluamme löytää uusia vaihtoehtoja varmuusvarastojen täyttämiselle. Tampereen Sähkölaitos ei halua tukea sotaa Ukrainaa vastaan edes välillisesti, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Pitkän tähtäimen tavoite hiilineutraalista energiantuotannosta vuonna 2030 ei ole muuttunut. Paljon odotuksia on ladattu Naistenlahti 3-biovoimalaitokseen, joka tulee tuottamaan kaukolämpöä ja sähköä jo ensi talvena ympäristöystävällisesti.

Tänään pinnalla olevat kysymykset - ja vastaukset:

 

1. Mihin öljyä käytetään Tampereen Sähkölaitoksella?

Öljyä käytetään Tampereella lämmöntuotantoon varapolttoaineena silloin, kun muita energialähteitä ei ole saatavilla. Tampereen Sähkölaitoksen energiasta suuri osa tuotetaan bio- ja kiertotalouden polttoaineilla. Uusi Naistenlahti 3 -biovoimalaitos korvaa lisää fossiilista polttoainetta jo ensi talvena.

Tarvitsemme kovilla talven pakkasilla edelleen lisätehoa, joka on aikaisemmin tuotettu maakaasulla ja nyt varaudumme siihen, että kaasua ei ole ja tilalle tulee öljyä.

Olemme varautuneet käyttämään öljyä enintään 10−15 % koko energiahankinnastamme. Määrä riippuu talven kylmyydestä ja pituudesta. Olemme vastuussa asiakkaillemme, että kaukolämpöä riittää kaikissa olosuhteissa. Öljy on myös huoltovarmuuden kannalta tärkeä varapolttoaine.

2. Tehdäänkö öljystä sähköä Tampereella?

Öljyä ei käytetä sähköntuotantoon.  

3. Mistä öljy tulee?

Tietojemme mukaan kaikki Suomessa myytävä öljy tulee Nesteen tai ST1:n varastoista ja eri yhtiöt toimivat öljyn tukkumyyjinä ja jakelijoina. Venäjältä ei tule öljyä tällä hetkellä Suomeen.

4. Miksi Sähkölaitos ostaa öljyä juuri nyt?

Koska öljyn varmuusvarastomme sijaitsevat Naistenlahdessa, meillä on hyvin rajallinen aika täyttää öljysäiliöitä. Ennen kaasukriisiä meillä ei ollut erityistä tarvetta täyttää öljysäiliöitä. Nyt täytämme säiliöitä muutaman eri toimittajan kanssa ja varaudumme kaasun loppumiseen.  Logistiikkariskiä olemme pienentäneet hajauttamalla hankinnat useammalle toimijalle ja hintariskiä hajauttamalla ostoja pidemmälle aikavälille. Pohdimme ja analysoimme riskinhallintakeinoja jatkuvasti.

5. Onko Sähkölaitos pyytänyt Teboilia teippaamaan autonsa valkoisiksi?

Ei ole. Jokainen autonkuljettaja on yrittäjä ja päätökset ovat heidän omiaan. Samat autot toimittavat öljyä muuallekin.