Tampereen geolämpöhankkeelle TEM:n tuki

18.12.2018 kello 10.41

Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyökumppani TEGS Finland Oy on saanut Työ- ja Elinkeinoministeriön tukea noin 2,1 miljoonaa euroa geolämpölaitoksen rakentamista varten.

Geolämmön pilottilaitos on tarkoitus rakentaa Nekalan lämpökeskuksen läheisyyteen ja se on teholtaan arvion mukaan 3 MW. Tavoitteena on aloittaa poraus talven aikana. Projektin aikataulu on noin 1,5 vuotta.

Tampereen Sähkölaitos on sitoutunut ostamaan laitoksen tuottaman lämpöenergian pitkällä hankintasopimuksella. Lämpökeskuksen arvioidaan tuottavan vuodessa noin 29 050 MWh lämpöä kaukolämpöverkkoon. Tällä energiamäärällä lämmittäisi noin tuhat pientaloa.

- Geokaukolämmön saaminen mukaan tuotantopalettiin sopii monen energiayhtiön suunnitelmiin työssä fossiilisien polttoaineiden vähentämiseksi. Tämä tuki edistää konkreettisella tavalla teknologian mahdollisuuksien selvittämisessä, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen.