Tammervoiman hiilidioksidipäästöjen hyödyntäminen askelen lähempänä toteutumista

30.11.2022 kello 07.36

Hiilineutraalia kaukolämpöä tukevan P2G-laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tarastenjärvelle on valmistunut.

Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyökumppanin Nordic Ren-Gasin teettämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut ja se kuulutetaan tänään keskiviikkona 30. marraskuuta. YVA koskee Ren-Gasin Tarastenjärvelle suunnittelemaa Power-to-Gas-tuotantolaitosta.

Toteutuessaan uusi laitos tuottaisi uusiutuvaa synteettistä metaania ja vetyä sekä prosessissa syntyvästä hukkalämmöstä tuotettua hiilidioksidivapaata kaukolämpöä. Puhtailla kaasupolttoaineilla on mahdollista korvata fossiilisia raskaan liikenteen polttoaineita.

Uusiutuvan energian yhtiö Nordic Ren-Gas suunnittelee laitosta lähelle Tammervoiman hyötyvoimalaitosta, koska prosessin raaka-aineet ovat hiilidioksidi, vesi ja uusiutuva sähkö. Hiilidioksidi olisi tarkoitus ottaa talteen Tammervoiman hiilidioksidipäästöistä, jolloin sekajätteen poltossa syntyvä hiilidioksidi onkin arvokas hyödynnettävä raaka-aine. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n mukaan hiilidioksidin talteenotto on kriittinen osa ilmastotavoitteisiin pääsyssä.

Tamperelaisen kaukolämmön kannalta tärkeää on myös se, että Power-to-Gas-laitos tuottaisi prosessissaan hukkalämpöä. Hukkalämpö voidaan ottaa talteen ja tuottaa siitä uusiutuvaa kaukolämpöä Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkaille. Uusiutuva kaukolämpö vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmöntuotantoa.

- Hankkeen toteutettavuussuunnittelu on edennyt suunnitellusti vuoden 2022 aikana. Teemme Ren-Gasin kanssa yhteistyötä ja osapuolilla on vahva tahtotila ja näkemys siitä, että hanke tulee toteutumaan. YVA-ohjelman valmistuminen on meille tärkeä etappi, kertoo johtaja Jukka Joronen Tampereen Sähkölaitokselta.

 

Nähtävilläolo

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 30.11.2022−5.1.2023:

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 5.1.2023 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/9877/2022).

 

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä maanantaina 12.12.2022 klo 17–19. Osallistumislinkki julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/NordicRenGasTampereYVA

Ren-Gasin havainnekuva P2G-tuotantolaitoksesta

Tamperelaisen kaukolämmön hiilidioksidioksidipäästöt ovat jälleen pienentymässä merkittävästi, kun sekajätteen polton tuottamat CO2-päästöt pystytään hyödyntämään uusiutuvan power-to-gas-metaanin valmistamisessa. Kuva on havainnekuva siitä, miten laitos tulisi sijaitsemaan Tammervoiman läheisyydessä.

Mitä Ren-Gasin hanke merkitsee Sähkölaitoksen kaukolämpöasiakkaille?

  • Hanke edistää Hiilineutraali Tampere 2030 -tavoitteen saavuttamista ja tarjoaa samalla uusia mahdollisuuksia hyödyntää kaukolämpöverkkoa alustana uudelle liiketoiminnalle.
  • Hanke edustaa paljon puhuttua sektori-integraatiota ja vetytaloutta. Asiakkaamme pääsevät mukaan kehityksen eturintamaan.
  • Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen (CCU = carbon capture and utilization) on yksi tapa mahdollistaa hiilineutraali ja jopa hiilinegatiivinen kaukolämpö.
  • Kaukolämpöverkko mahdollistaa sen, että uusiutuvalla sähköllä korvataan fossiilisia polttoaineita liikenteessä, kun samalla otetaan hukkalämmöt talteen tamperelaisille asiakkaille. 
  • Talokohtaiset lämmitysratkaisut eivät mahdollista tällaista hiilen kierrättämiseen perustuvaa järjestelmää, vaan tässä pääsevät kaukolämpöasiakkaamme kotisohviltaan osaksi Suomen ja Euroopan energiamurrosta.
  • Laitoksella ei ole vaikutusta kaukolämmön hintaan eli kaukolämmön hinta ei nouse tämän hankkeen vuoksi.
  • Suomi ja Tampere on maailman kärkeä, tässäkin asiassa.

 

Hankkeesta on kerrottu Sähkölaitoksen nettisivuilla hankkeen julkistustilaisuuden yhteydessä tammikuussa 2022: https://www.sahkolaitos.fi/blogiarkisto/kaukolammon-hiilijalanjalki-pienenee-kun-tammervoiman-co2-paastot-otetaan-hyotykayttoon/