Tammervoima on ahkera viisivuotias

04.11.2020 kello 11.46

Jo viisi vuotta on Tampereen Tarastenjärvellä, ysitien varressa, näkynyt iso vihreänharmaa laitos, jonka seinässä loistaa Tammervoiman logo. Hyvästä suunnittelusta kertoo, että laitos näyttää siistiltä ja rauhalliselta, vaikka sen bunkkerihallissa on viiden vuoden aikana käynyt lähes 95 000 kuorma-autoa ja rekkaa tyhjentämässä sekajätelastinsa. Se tekee keskiarvoksi yli 70 autoa joka arkipäivä ympäri vuoden.

Ilmakuva Tammervoimasta

Mistä kaikki alkoi?

Hyötyvoimalaitoksen rakennustyöt alkoivat syyskuussa 2013 maanrakennustöillä. Peruskivi muurattiin maaliskuussa 2014 ja kattilan vihkiäisiä juhlittiin helmikuussa 2015. Saksalaisilla on tapana nimetä kattilat, joten Tammervoiman saksalaisvalmisteinen kattila sai nimen Nina. Rakentaminen eteni hyvin aikataulussa ja budjetissa. Kaupalliseen tuotantokäyttöön laitos otettiin sopivasti vuoden 2016 alussa, kun orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitus astui voimaan eikä biohajoavaa jätettä enää saanut sijoittaa kaatopaikalle. Rakennushankkeen investointikustannus oli 111 miljoonaa euroa.

Rekka Tammervoiman pihassa

Tammervoiman ensimmäinen sekajätekuorma kerättiin Tampereen Holvastissa ja kipattiin jätebunkkeriin. Ensituli sytytettiin hyötyvoimalaitoksen jätteenpolttokattilaan 22.9.2015, Maurin nimipäivänä. Voimalaitoksen testaus ja käyttöönotto jatkuivat syksyllä 2015 ensin kaukolämmön tuotannolla. Sähköntuotanto voimalaitoksella käynnistyi marraskuussa 2015.

 

Toimintaa on kehitetty määrätietoisesti

Viiden tuotantovuoden aikana on hyötyvoimalaitoksella tapahtunut paljon ja jätteen energiahyötykäyttöä on tehostettu merkittävästi. Laitos on toiminut hienosti ja vikatilanteet on pidetty hyvin lyhyinä – kiitos siitä Tammervoiman koko henkilöstölle!

kahmari jätebunkkerissa

Laitoksen käytettävyys on toteutunut yli 99 prosentin tasolla. Suunnitellut vuosihuollot ovat kestäneet keskimäärin 26 päivää. Tänä vuonna vuosihuolto vietiin läpi ennätysajassa, vain 16 vuorokaudessa ja käytettävyys onkin noussut jo lähes 100 prosenttiin. Se on myös osoitus arinatekniikan luotettavuudesta ja soveltuvuudesta yhdyskuntajätteen polttoon.

Jätteenpolton energiataloutta on parannettu vuonna 2019 tehostamalla savukaasupesurin lauhdevesien hyötykäyttöä. Savukaasulauhduttimeen investoitiin uusi vedenpuhdistuslaitteisto, jolla lauhdevedet voidaan puhdistaa ja käyttää kaukolämpöverkon lisävedeksi. Savukaasupesurin talteen ottama lämpöenergia onnistuttiin kaksinkertaistamaan ja laitoksen energiatehokkuus parantui 95 prosenttiin.

jätelastia puretaan bunkkeriin

Kierrätys ja hyötykäyttö tehostuvat jatkuvasti

Jätteen energiahyötykäytön ansiosta kaatopaikat Pirkanmaalla on käytännössä suljettu ja kierrätystä on onnistu lisäämään yli 6 prosenttia tehostamalla jätteen syntypaikkalajittelua, ottamalla käyttöön jätteiden esikäsittelylaitos Tarastenjärvellä ja erottamalla metallit jätteenpoltossa syntyvästä pohjakuonasta. Metallien erotuksen jälkeen Tammervoiman pohjakuonasta jalostetaan loppumateriaalit hyödynnettäväksi betoniteollisuudessa ja maanrakennuksessa.

Hyvänä esimerkkinä ovat Hiedanrannan kevyen liikenteen väylät, joiden rakentamisessa on käytetty kuonaa soran korvikkeena.

Jätteenpolttoprosessissa pystytään hyödyntämään 96 prosenttia sisään tulevasta jätemäärästä energiana ja materiana. Loppusijoitukseen menee tällä hetkellä ainoastaan 4 % savukaasun puhdistuksen lopputuotteita, lentotuhkaa ja savukaasun puhdistusjätettä. Tutkimus näidenkin lopputuotteiden hyödyntämiseksi on käynnissä. Tulevaisuudessa on mahdollista erotella suolaa ja metalleja näistäkin jätejakeista.

 

Kapasiteetti kasvaa, kun jätteen laatu paranee

Yhteenvetona voin ilokseni todeta, että hyötyvoimalaitos on ylittänyt sille asetettu toiminnalliset tavoitteet. Erityisesti jätteenpolttoprosessin erinomainen käytettävyys ja yhdyskuntajätteen laadun parantuminen ovat mahdollistaneet 60 000 MWh energiantuotannon vuotuisen lisäyksen, mikä on sama määrä energiaa kuin 3000 omakotitalon vuotuinen energiankulutus. Samalla on voitu lisätä jätteen energiahyödyntämispalvelun tarjontaa yli 16 000 tonnilla, mikä vastaa noin 11 prosentin polttokapasiteetin lisäystä toiminnan käynnistymisestä.

 

Tammervoiman 5 vuotta numeroina

  • Jätettä on poltettu vuosittain yli 160 000 tonnia, viidessä vuodessa yhteensä noin 810 000 tonnia.
  • Laitokselle on toimitettu jo lähes 95 000 jätekuormaa Pirkanmaan alueelta ja Jyväskylän seudulta. Muutamia kuormia on tuotu myös Turun, Kuopion ja Oulun suunnilta. Yhteensä Tammervoimassa on poltettu noin 600 000 suomalaisen roskapusseja.
  • Laitos on tuottanut viidessä vuodessa energiaa 2 200 000 MWh, mikä vastaa lähes koko Tampereen seudun vuotuista kaukolämpöenergian kulutusta.

Tammervoiman tuotanto

Tammervoiman tuotanto tonneissa

 

Mika Pekkinen toimitusjohtaja

Mika Pekkinen

Toimitusjohtaja
Tammervoima Oy

Tammervoiman omistavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja Tampereen Sähkölaitos Oy. Tammervoimassa käsitellään vuosittain yli 600 000 asukkaan sekajätteet - 170 000 tonnia ja 20 000 autokuormaa.  Tästä määrästä tuotetaan noin 420 GWh kaukolämpöä ja 50 GWh sähköä.