Suunnittelija saa tutustua kaupungin erityiskohteisiin ensimmäisten joukossa

09.12.2020 kello 09.18

Vaikka Tampereen sähköverkkoa suunniteltu ja rakennettu jo toista sataa vuotta, niin valmis se ei ole edelleenkään. Olemmeko hitaita vai mitä, kun verkko ei ole vieläkään valmis? Vai löytyykö siihen jokin muu selitys? Kyllä löytyy!

Merkittävin seikka on se, että Tampere on vetovoimainen kaupunki, joka kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Uusia alueita rakennetaan, nykyisia alueita uudisrakennetaan ja viime vuosina on aloitettu kaupunkirakenteen hallittu tiivistäminen – täydennysrakentaminen! Viimeiset vuodet ovat olleet verkkoyhtiön historiassa merkittäviä, sillä uusia käyttäjiä on tullut vuosittain poikkeuksellisen paljon eli lähes puolet enemmän kuin pitkän ajan keskiarvot ovat olleet.

 

Monta ensimmäistä kertaa

Meitä suunnittelupuolen asiantuntijoita ovat 2000-luvulla tulleet haastamaan myös monet perinteisestä rakennuskannasta poikkeavat sähkönkäyttäjät. Vastaavia ei ole aikaisimmin Tampereella totuttu näkemään. Voitte kuvitella, millaista on saada kehityspöydälle hankkeita, joista ensinäkemältä voi jo sanoa, että enpä ole ennen nähnyt. Ne antavat usein myös parhaat sykäykset myös sähköverkon mitoittamiseen ja kehittämiseen.

Sellaisia ovat esimerkiksi 2,3 kilometriä pitkä Suomen pisin maantietunneli (Rantatunneli), isot maanalaiset pysäköintilaitokset (esimerkiksi Hämpin parkki), osin rautatien päälle rakennettu Kansi ja siihen liittyvä uusi UROS LIVE -areena. Eikä listalta sovi unohtaa raitiotietä, joka on työllistänyt monin eri tavoin koko Sähkölaitosta useamman vuoden ajan.

Uuden asian edessä olimme mm. silloin, kun yhteistyössä selvitimme raitiotien sähköverkon vian vaikutuksia tai raitiovaunun liikkelle lähdön tarvitseman tehopiikin suuruutta ja mahdollisia vaikutuksia sähkön laatuun.

Kiinnostavia erityiskohteitamme ovat myös Tampereen Keskuspuhdistamon Sulkavuoren jättimäinen luolasto sekä positiivisessa mielessä lähes ikuisesti jatkuva Taysin laajeneminen.

Kaikissa näissä on Tampereen Sähkölaitos -konserniin kuuluva jakeluverkonhaltijayhtiö Tampereen Sähköverkko Oy ollut mukana alusta lähtien suunnittelemassa sähköverkkoa ja ottamassa huomioon näiden kohteiden erityisvaatimukset. Tällaisissa liittymissä on yleensä tarve hyvin suurille sähkötehoille.

UROS LIVE nettikameran kuvaa

Kuvakaappaus on tältä aamulta UROS LIVE nettikamerasta.

 

Hyvällä suunnittelulla verkon luotettavuus paranee

Kun puhutaan sähköverkoista, puhutaan myös sähkön toimitusvarmuudesta. Kun saamme olla mukana hankkeissa jo kaavavaiheista lähtien, voimme parhaiten varmistaa mahdollisimman laadukkaan ja luotettavan sähköverkon rakentumisen jakelualueellemme - niin nykyisille kun uusillekin asiakkaille. Keskusta-alueella verkkomme on niin hyvässä kunnossa, että sähkökatkot johtuvat pääasiassa huolimattomista kaivuutöistä, joissa maakaapeli vahingoittuu tai katkeaa.

Sähkö ei ole vain sähkövaloa, mikä usein kylläkin tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan sähkökatkosta. Useimmiten valon puute on pienin haitta, kun asiaa tarkastellaan hieman syvemmin ja laajemmin. Sähkökatkon aikana eivät toimi lämmitykset – ei sähkö eikä kaukolämpo – vähintään pumput lopettavat nesteiden kuljetuksen. Näin käy myös veden kanssa, esimerkiki jäteveden pumppaamoilla. Eikä hetken kuluttua ei toimi nettikään, ei edes puhelimella. Ja sehän on paha se - eikö!

Osa kriittisimmin sähköä toimintaansa tarvitsevista asiakkaistamme on hankkinut oman varavoimakoneen, joilla voidaan ylläpitää tietyt kriittiset toiminnot liittymillä, mutta osa toiminnoista valitettavasti keskeytyy.

 

Väki vähentynyt ja suunnittelu tehostunut

Vuosien saatossa on suunnittelijoilta viety käytöstä tussit ja piirustuslauta ja on siirrytty käyttämään tietojärjestelmiä. Kehitystä on siis tapahtunut, tehokkuutta ja nopeutta on tullut huomattavasti lisää. Nykyisin ei tarvita erilaisia papereita, karttoja tai juurikaan laskimia, vaan kaikki tieto on löydettävissä ja nähtävissä läppärin näytöllä muutamalla näpäytyksellä, kunhan ensin on syöttänyt tarvittavat tiedot järjestelmään. Tämä näkyy myös verkon käytössä, kun automaatiota ja erityisesti etäohjausmahdollisuuksia on lisätty. Nyt sähköviatkin voidaan nopeasti rajata pienemmälle alueelle tai joissain tapauksissa asiakkaan näkökulmasta katsottuna poistaa hetkessä.

Verkonsuunnittelua tekee Tampereen Sähköverkossa nykyisin kolme henkilöä, kun 90-luvulla suunnittelijoita oli kymmenkunta ja lisäksi sama määrä piirtäjiä, joiden tehtäviin sisältyi myös loppudokumentointi. Nyt dokumentointi hoituu kahden henkilön voimin. Sähköasemia ja muuntamoita myös suunnitteli useampi henkilö kuin nykyisin.

Olemme myös lisänneet ja uudelleen kohdentaneet henkilöstöä, etenkin asiakaspalvelua on kehitetty monin eri tavoin. Sähköverkkoyhtiössä on ollut jo useita vuosia liittymäpalvelu, jonne asiakkaat ottavat yhteyttä netin lomakkeilla, toisinaan sähköpostilla tai puhelimitse. Sähköliittymän tai nykyistä suuremman liittymän saa tilattua sitä kautta. Lisäksi asiakkaan sähköurakoitsijat asioivat liittymäpalvelun kanssa, kun liittyjän sähkötyöt ovat valmiina liitettäväksi jakeluverkkoon.

Tervetuloa asioimaan kanssamme!

 

Kari Tappura

Kari Tappura

suunnittelupäällikkö