Tuore selvitys tarkastelee puun energiakäytön kestävyyttä

18.10.2022 kello 16.15

Energia-alalla on tärkeä rooli ilmastokysymysten ratkaisemisessa, ja fossiilisia polttoaineita korvataan yhä enenevissä määrin muun muassa puulla. Hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta bioenergiaan kohdistuu myös haasteita, joista valtaosa liittyy polttoaineena käytettävän biomassan hankintaan. 

Tampereen Sähkölaitos on julkaissut selvityksen, joka perehtyy puun energiakäyttöön ja sen kestävyyteen. Selvityksen perusteella sekä Sähkölaitos että muut energia-alan toimijat voivat kehittää sekä oman toimintansa että puun energiakäytön vastuullisuutta entisestään.  

Tutustu selvitykseen täällä.