Sähkön tukkumarkkinahintojen nousu nostaa sähkösopimusten hintoja

04.01.2022 kello 12.48

Suomessa ja Euroopassa sähkön hinta on noussut merkittävästi 2021 loppukesän ja syksyn aikana. Sähkön tukkumarkkinahintojen nousun taustalla on monia syitä, jotka vaikuttavat markkinahintoihin tällä hetkellä nostavasti. Suurta hintojen nousua selittää osin myös se, että viime vuonna energian hinnat laskivat poikkeuksellisen paljon.

Merkittävin tekijä nousseiden sähkön hintojen taustalla on Euroopassa kaasun riittävyyshuolista seurannut kaasun, ja sen perässä hiilen, kohonnut hinta.

Myös tuulivoimatuotannon määrä on ollut Euroopassa alhaisella tasolla. Tämä on lisännyt fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon tarvetta. Fossiilisen sähköntuotannon lisääntyminen on lisännyt päästöoikeuksien kysyntää ja siten nostanut niiden hintaa. Samalla EU:n kiristyvät ilmastotavoitteet ovat johtaneet päästöoikeuksien tarjonnan vähentymiseen.

Tämä yhtälö on nostanut päästöoikeuksien hinnat ennätyskorkealle. Pohjoismaissa hintatasoon vaikuttaa myös heikohko vesivuosi, joskin osittain vesitilanne on syksyllä kohentunut.

Markkinat ennakoivat korkean hintatason jatkuvan kevääseen asti. Tulevan ajan hintaodotukset ovat nousseet jonkin verran viime viikkoina.

Tampereen Sähkölaitos korottaa joidenkin toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimustensa hintoja 22.1.2022 lähtien. Korotus koskee Vesisähköä, Hyötytuuli-sähköä ja Markkinasähköä. Muutos koskee vain energiamaksun osuutta, ei sähkösopimusten perusmaksua. Asiakkaille on tiedotettu aiheesta.

Hinnanmuutos ei koske määräaikaisia sopimuksia. Jos asiakas on tehnyt esimerkiksi kahden (2) vuoden määräaikaisen sopimuksen, hinta ei muutu kesken kauden. Jos määräaikainen sopimus on päättymässä, uutta sopimusta ei tällä hetkellä saa enää yhtä edullisesti kuin kaksi vuotta sitten.

Sähkön hinnannousu ei liity sähkön toimitusvarmuuteen tai riittävyyteen. Tukkumarkkinahinta ei ole noussut sen takia, että sähköä ei riittäisi. Jos sähköä ei tuoteta riittävästi Suomessa, sitä ostetaan naapurimaista.

 

Sähkön hinnannousu on herättänyt runsaasti kysymyksiä. Tässä muutama useimmin kysytty kysymys ja vastaus:

1. Miksi hinnat nousevat?

Sähköyhtiöt ostavat asiakkaille myymänsä sähkön NordPool-sähköpörssistä, jossa sähkön hinta on noussut voimakkaasti tänä syksynä ja alkutalvesta. Hinnat nousevat, koska sähköyhtiötkin joutuvat maksamaan tukkumarkkinoilla aiempaa selvästi korkeampia hintoja sähköstä.

2. Miksi sähkön tukkumarkkinahinta on noussut?

Sähkön hintaan vaikuttaa moni tekijä ja nyt moni niistä vaikuttaa hintaa nostavasti. Sellaisia ovat esimerkiksi korkea maakaasun hinta, korkea hiilidioksidin päästöoikeuden hinta sekä pohjoismaisten vesivarantojen normaalia matalampi taso. Lisäksi tuulivoimalla on saatu tuotettua odotettua vähemmän sähköä.

3. Kumpi on asiakkaalle halvempi, toistaiseksi voimassa oleva sopimushinta vai määräaikaisen sopimuksen hinta?

Hinnat ovat nyt lähellä toisiaan, mutta sopimusten hinnat elävät kuukausittain ja vuosittain voimakkaasti. Kukaan ei osaa sanoa, onko uuden määräaikaisen sopimuksen hinta vuoden päästä halvempi vai kalliimpi kuin nyt.

4. Jos määräaikainen sopimukseni päättyy, saanko saman uudelleen?

Lähetämme sinulle jatkotarjouksen uudesta määräaikaisesta sähkösopimuksesta hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen päättymistä. Ellet hyväksy jatkotarjousta, sopimuksesi muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi Kestosähkö-sopimukseksi.

5. Mitä tapahtuu, jos irtisanon sähkösopimukseni?

Sinulla on oikeus irtisanoa sähkösopimuksesi Sähkölaitoksen kanssa, mutta joudut vaihtamaan toisen sähkönmyyjän sopimukseen.

6. Tampereen Sähkölaitos tuottaa sähköä Tampereella. Miksi kaasun hinnan ja pohjoismaisen vesitilanteen sanotaan vaikuttavan hintaan?

Sähkölaitos tuottaa sähköä, jonka Sähkölaitos myy NordPool-sähköpörssiin. Asiakkaiden ostaman sähkön Sähkölaitos ostaa sähköpörssistä, kuten Suomen muutkin sähkönmyyntiyhtiöt. Yksityinen asiakas ei voi ostaa sähköään suoraan pörssistä eli tukkumarkkinoilta.