Sähkön siirtohinta ei nouse Tampereella

18.01.2022 kello 13.01

Tampereen Sähköverkon toimitusjohtaja Petri Sihvo ennakoi, että Tampereen Sähköverkko ei nosta siirtohintojaan tänä vuonna.

- Tulevaisuudessa on painetta pikemminkin hintojen laskuun, koska Energiaviraston valvontamenetelmät ovat muuttuneet kesken valvontakauden, Sihvo arvioi.

Tampereen Sähköverkon jakelualueella on sekä maakaapeloitua kaupunkialuetta että maaseutumaista aluetta, jossa on parhaillaan käynnissä maakaapelointihankkeita.

- Panostamme toimitusvarmuuteen Teiskon alueella vaihtamalla ilmajohtoverkkoja maakaapeleihin. Nämä toimitusvarmuusinvestoinnit tehdään vuoden 2028 loppuun mennessä. Toki osa Teiskon verkosta jää ilmajohdoksi, joka on kustannustehokas ratkaisu haja-asutusalueella.

Maakaapelointi vähentää ja lyhentää sähkökatkoja haja-asutusalueella, koska myrskyt ja tykkylumet eivät pääse vaikuttamaan sähkönjakeluun. Sähkömarkkinalain tavoitteena on, että haja-asutusalueilla pystytään sähköt palauttamaan 36 tunnin sisällä ja taajamissa 6 tunnin sisällä.

Tampereen Sähköverkko panostaa sähköverkon kehittämiseen myös kaupunkialueella. Tampere on halutuin muuttokohde koko maassa ja se näkyy kaupunkiympäristön tiivistymisenä ja asiakasmäärän kasvuna. Tulevaisuuden suurimmaksi haasteeksi nähdään sähkön siirtokapasiteetin hallinta kaupunkialueella.

- Tutkimme tänä vuonna, mitä vaikutuksia on sähköisen liikenteen yleistymisellä ja lämmityksen lisääntyvällä sähköistymisellä. Energiamurros lisää paineita siirtokapasiteetin lisäämiseen sekä sen tarkkaan hallinnointiin.

Valmiiksi rakennetussa kaupunkiympäristössä sähköverkon saneeraus ja laajentaminen ovat vaativia ja kalliita toteuttaa.

- Investointeja on erittäin vaikea saada kannattaviksi ja sitä ei mielestäni huomioida nykyisessä Energiaviraston valvontamallissa riittävästi. Samaan aikaan komponenttien hinnat ovat lähteneet laukalle, Sihvo kuvailee tilannetta.

Tampereen Sähköverkko on Suomen edullisimpien siirtoyhtiöiden joukossa.

ratikkatyömaa

Ratikkatyömaa on esimerkki kaupungin keskusta-alueen vaativasta työstä. Maan alla alkaa olla jo ahdasta.