Sähkön markkinahintojen suuret vaihtelut tulevat jatkumaan

15.05.2023 kello 14.20

Tampereen Sähkölaitoksen tammi-huhtikuun tulosraportti kertoo, että konsernin alkuvuoden liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 29,9 milj. euroa. Liikevaihtoa nostivat sähkön suojattujen myyntihintojen nousu sekä lämmön hinnannosto. Liiketulos kuitenkin laski 24,7 milj. euroa edellisestä vuodesta. Liiketuloksen lasku johtuu energiakriisin aiheuttamasta polttoainekustannusten noususta.

Konsernin merkittävin investointihanke on Naistenlahti 3 -biovoimalaitos. Se on tuottanut kaukolämpöä ja sähköä loppuvuodesta 2022 alkaen. Biovoimalaitoksella tehdään vielä koekäyttöjaksoja ja virityksiä laitoksen tavoitearvojen varmistamiseksi. Hanke tulee optioineen maksamaan hieman yli 200 milj. euroa. Naistenlahti 3 -biovoimalaitos ja sähkökattilainvestoinnit ovat osa Sähkölaitoksen tiekarttaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Suosiollisen sään sekä yhteiskunnan energiansäästökyvyn avulla talven energiakriisistä selvittiin pääosin säikähdyksellä. Lämpimänä alkanut vuosi ja energiansäästöinnostus ovat laskeneet sähkön ja lämmön kysyntää.

 

Akuutti energiakriisi on väistynyt

Eurooppalaiset energiamarkkinamekanismit ovat normalisoitumassa akuutin energiakriisin väistyttyä. Päästöoikeuksien ja energian hinnat ovat jääneet huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen kriisiä.

Sähkön markkinahinnan normaalin vaihteluvälin odotetaan kasvavan vihreän siirtymän ja runsaiden tuulivoimainvestointien myötä. Silloin kun uusiutuvaa tuuli- ja aurinkovoimaa on runsaasti tarjolla, sähkön markkinahinnat tulevat olemaan matalampia. Tuulettomina ja pilvisinä aikoina hinnat ovat korkeampia.

 

Sähkölaitoksen vuoden 2023 tulos jäänee viime vuotta heikommaksi

Tampereen Sähkölaitos -konsernin liiketulos reagoi markkinoiden ja säätilojen muutoksiin. 

Sähkölaitoksen energianhankintakustannukset ovat nousseet edellisvuosien tasosta, koska Eurooppa joutuu korvaamaan Venäjältä tullutta energiaa. Maakaasun ohella myös kotimaisen polttoaineen hankintakustannukset ovat nousseet ja päästöoikeuksin hinta on erittäin korkea.

Konsernin vuoden 2023 liiketuloksen ennakoidaan jäävän 36,5 milj. euroa viimevuotista heikommaksi.

- Tämä johtuu polttoaineiden hinnannoususta ja sähkön markkinahinnan laskemisesta. Alensimme sähkönmyyntihintaamme asiakkaille voimakkaasti jo helmikuun puolivälissä, ja tällä on myös tulostamme laskeva vaikutus, sanoo toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

     

Tunnusluvut (1000 euroa)

Toteuma 1-4/2023

Toteuma 1-4/2022

Liikevaihto

159 871

129 930

Liikevoitto

20 079

44 787

Nettotulos

17 286

32 370

Investoinnit

4 523

15 522

Omavaraisuusaste

36,2 %

34,1 %

Henkilöstömäärä

409

418