Sähkön hinnoissa nousujohteinen lähitulevaisuus

15.06.2018 kello 13.34

Sähkön markkinahinnat vaihtelevat välillä hyvinkin nopeasti ja voimakkaasti.

Määräaikaisten sähkösopimusten hintataso on noussut lähikuukausina selvästi - sekä meillä Tampereen Sähkölaitoksella että muilla sähkönmyyjillä. Sähkön hinnannousu on yllättänyt kuluttajat aivan kuten se tietyllä tavalla on yllättänyt energiayhtiötkin. Moninaisia ja monimutkaisia sähkönhintaan vaikuttavia tekijöitä kun ei pystytä kovin pitkälle tulevaisuuteen ennustamaan.

 

Hintakayra

Sähkönmyynti on pörssikauppaa

Sähköllä käydään kauppaa kahdella toisistaan selvästi eroavalla tavalla, jotka molemmat kuuluvat olennaisena osana sähkönmyyjän työhön. Varsinainen fyysinen sähkö, jonka asiakkaat todellisuudessa käyttävät, ostetaan joka tunnille erikseen niin kutsutulta Spot-markkinalta. Spot-hinnat vaihtelevat joka tunti ja esimerkiksi päivällä sähkö on usein huomattavasti kalliimpaa kuin yöllä.

Spot-markkina on kuitenkin vain pienehkössä roolissa kun mietitään hintaa, jolla sähkönmyyjä pystyy asiakkailleen esimerkiksi kahden vuoden määräaikaisia sopimuksia myymään. Merkittävänä tekijänä tällöin ovat seuraavan kahden vuoden sähkön markkinahinnat, joiden perusteella myyjä pystyy varmistamaan oman sähkön ostohintansa koko sopimuksen ajaksi.

Sähkön Spot-hinnat vaihtelevat hyvin voimakkaasti eri kuukausien ja vuosien välillä, joten riskejä hallitakseen sähkönmyyjän on käytännössä pakko suojata markkinahintoja vasten oma ostohintansa aina kiinteähintaisia sopimuksia myydessään. Määräaikaisissa sopimuksissa suojaus tehdään koko sopimuksen voimassaoloajaksi, kun taas toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia suojataan aina portaittain laskevasti tietyksi ajaksi, esimerkiksi 12-24 kuukaudeksi, eteenpäin.

Katse kotimaan ulkopuolelle

Eniten sähkön pörssihintoihin vaikuttavat seuraavat neljä Suomen ulkopuolelta määräytyvää tekijää:

  • Ruotsin ja Norjan valtavat vesivoimavarat vaikuttavat voimakkaasti myös Suomen sähkönhintoihin. Sateisena vuonna varastoaltaat täyttyvät ja vesivoimatuottajat ovat valmiita tuottamaan sähköä alhaisella hinnalla. Kuivana vuonna altaat tyhjenevät ja tuottajat vaativat sähköstään kovempaa hintaa. Tällöin puuttuva vesivoima täytyy korvata kalliimmilla sähkön tuotantomuodoilla. Vesivoimavarat ovat merkittävin yksittäinen tekijä Spot-hintojen sekä lähimmän vuoden markkinahintojen kehityksessä, mutta niiden vaikutus pienenee selvästi pidemmän tulevaisuuden sähkön markkinahintoihin.

  • Keski-Euroopan kivihiililauhdesähkön tuotantokustannuksella on voimakas vaikutus Suomen sähkönhintoihin ja etenkin tulevaisuuden markkinahintoihin. Vaikutus Suomeen tulee Saksasta ja muualta Keski-Euroopasta merkittävien sähkön siirtojohtojen seurauksena. Pohjoismainen sähkömarkkina on siis hyvin integroitunut Keski-Eurooppalaisiin markkinoihin. Koska Keski-Euroopassa tuotetaan edelleen merkittäviä määriä sähköä kivihiilellä, vaikuttaa kivihiilen hinta myös Pohjoismaiden sähkön hintaan. Kivihiiltä on perinteisesti pidetty edullisena, mutta ei ympäristöystävällisenä polttoaineena.
  • Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta on nousussa. Päästökauppajärjestelmän tarkoituksena on valvoa kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää niitä kustannustehokkaalla tavalla. Järjestelmä ei ole kuitenkaan toiminut tarkoitetulla tavalla valtavan päästöoikeuksien ylijäämän ja siten todella alhaisen hinnan takia. Päästökaupalla ei siis käytännössä ole ollut pitkiin aikoihin minkäänlaista päästövähennyksiin ohjaavaa vaikutusta. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että viimeisimmät järjestelmään tehdyt muutokset voisivat viimein korjata valuviat. Tämän seurauksena päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana jopa 200 %, mutta tulevaisuuden kehitykseen liittyy edelleen suuria epävarmuuksia järjestelmän vahvan poliittisuuden seurauksena.

  • Tuulivoima on tänä päivänä jo merkittävässä roolissa sekä Pohjoismaisella sähkömarkkinalla kokonaisuutena että Suomessa yksinäänkin. Lyhyellä tähtäimellä tuulivoimatuotanto vaihtelee suuresti ja heiluttelee Spot-hintoja, mutta Pohjoismaiden valtavat vesivoimavarat pystyvät nämä muutokset helposti kompensoimaan. Pitkällä tähtäimellä katsottuna tuulivoima laskeekin keskimääräistä sähkön markkinahintaa syrjäyttämällä yhä enemmän ja enemmän fossiilista ja kallista sähköntuotantoa, mikä mahdollistaa halvempien sähkösopimusten myymisen kuin mitä ilman tuulivoimaa olisi mahdollista.

 

Tämän vuoden trendit

Vuosi 2018 on ollut säältään hyvin kuiva sekä Suomessa että koko Pohjoismaissa. Vesivarat Pohjoismaissa ovatkin tällä hetkellä selvästi normaalia huonommat, mikä nostaa etenkin vuosien 2018 ja 2019 sähkön markkinahintoja.

Keski-Euroopassa kivihiililauhdesähkön tuotantokustannus on noussut selvästi vuoden 2018 aikana. Kivihiilen hinta on korkeimmissa lukemissaan useaan vuoteen ja kuten todettua myös päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Koska kivihiili on fossiilinen polttoaine ja sillä sähkön tuottaminen aiheuttaa paljon päästöjä, energiantuottaja joutuu hankkimaan runsaasti päästöoikeuksia tuottaessaan energiaa kivihiilellä. Päästöoikeuksien hinnannousu vaikuttaa toki muidenkin fossiilisten polttoaineiden kannattavuuteen energiantuotannossa.

Kaiken kaikkiaan sähkön markkinahinnat vuodelle 2019 ovatkin edellä mainituista syistä nousseet lähikuukausina jopa yli 20 %. Kuluvalle vuodelle hinnannousu on ollut vielä voimakkaampaa, tulevien heinä-syyskuun hintojen noustua jopa 40 % vain kolmen viime kuukauden aikana.

Oma tuotanto tuo turvaa

Tampereen Sähkölaitos myy kuluttaja-asiakkailleen myös omaa sähköntuotantoaan, esimerkiksi Tammerkosken vesivoimalaitoksissa tuotettua Lähisähkö Tammerkoskea ja Tammervoiman hyötyvoimalaitoksella roskapusseista tuotettua HyötyEnergiaa. Tämä tuo meille hiukan turvaa sähkön hankintahintaan, mutta vaihtoehtona on aina myös myydä voimalaitosten tuottama energia suoraan markkinoille.

Myös asiakkaamme arvostavat sitä, että sähkö tulee läheltä luotettavalta toimijalta, sekä sitä että Sähkölaitoksen asiakkaamna hänen ei tarvitse murehtia monimutkaisista energiamarkkinoista. Olemme riippuvaisia sähkön pörssihinnoista, polttoaineiden hintojen kehityksestä sekä alussa mainituista eurooppalaisista trendeistä kuitenkin niin monin tavoin, että alle markkinahintojen ei Tampereellakaan sähköä voida toimittaa. Ei nyt eikä tulevaisuudessa. Mutta siitä pidämme huolen, että hintamme ovat kilpailukykyiset niissäkin tilanteissa, kun futuurihinnat ovat nykyisenkaltaisessa nousussa.

Kirjoittaja

Olli Partanen

Myynnin kehityspäällikkö Olli Partanen
Kirjoittaja seurailee veden pintaa ja tuulen suuntaa työmatkoillaan.