Sähkölaitos teki maineloikan

15.09.2017 kello 10.49

Mikä se on, jossa alas pääsee yhdessä yössä, mutta takaisin nousu voi kestää vuosia? Se on maine.

Luottamus&Maine-tutkimuksen tekijä, T-Median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti kertoo, että hyvin harvoin näkee vuodessa niin suurta maineen parannusta kuin mitä Tampereen Sähkölaitos on tehnyt. Voidaan siis todellakin puhua loikasta. Pääsääntöisesti maineen muutos parempaan ottaa pitkän ajan. Yhden yön pudotuksista on esimerkkejä, jopa tältä omalta toimialaltamme.

Mitä ihmettä olemme tehneet maineloikan eteen? Kysymys ei ole mistään yhdestä kampanjasta, tempauksesta tai mainoksesta. Kysymys on kaikista niistä erilaisista kohtaamisista, joita meillä on suuren yleisön kanssa päivittäin.

Asiakaspalvelu, työmaat, autot ja toimipaikat ovat maineen kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita, koska pelkät ulkoisen viestinnän kanavat eivät riitä maineen kehittämiseen. Voimme hyvällä syyllä onnitella itseämme, koska olemme itse kukin omalla johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä toiminnallamme olleet vaikuttamassa Sähkölaitoksen maineen suotuisaan kehittymiseen. Tässä pätee hyvin vanha sanonta: olemme oman onnemme seppiä.

Hyvä vauhti päällä

Tampereen Sähkölaitos on mittauttanut maineensa nyt kolme kertaa T-Median vuosittaisen Luottamus&Maine-tutkimuksen avulla. Tutkimus paljastaa Suomen luotetuimmat ja maineikkaimmat yritykset sekä mainetta ohjaavat tekijät.

Ensimmäisen kerran osallistuimme Luottamus&Maine-tutkimukseen vuonna 2015. Tällöin saimme selkeän kuvan siitä, mikä maineemme on suuren yleisön joukossa. Samoin saimme nähdä ensimmäisen kerran, missä olemme maineemme kanssa suhteessa tärkeimpiin kilpailijoihin. Silloin kilpailijoistamme aivan selkeä ykkönen oli Helen Oy. Ykkönen se oli myös 2017 mittauksessa, mutta Sähkölaitos on onnistunut kirimään eron lähes kiinni. Mutkia oikoen voisi todeta, että mikäli vauhti pysyy samana, niin kahden vuoden päästä olemme pääkaupunkilaisten edellä. Sitä voisi pitää tässä jopa tavoitteena.

3 + 1 erityisaluetta

Luottamus&Maine-tutkimuksessa maine muodostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, joiden merkitys ja painotus maineeseen vaihtelee yrityksestä riippuen.

Vuoden 2015 tutkimuksen perusteella Sähkölaitoksen kohdalla nostettiin erityishuomion alle maineesta kolme osa-aluetta: Vastuullisuus, Vuorovaikutus ja Työpaikka.

  • Vastuullisuus = toimimme oikein ja vastuullisesti – huomioimme yhteiskunnan ja ympäristön
  • Vuorovaikutus = pidämme yhteyttä – kuulemme ja ymmärrämme sidosryhmiämme
  • Työpaikka = olemme hyvä työnantaja – kohtelemme työntekijöitämme hyvin ja tasapuolisesti.

Vuoden 2016 mittauksen jälkeen mukaan nousi neljänneksi huomiokohdaksi Tuotteet ja Palvelut.

  • Tuotteet ja palvelut =tuotamme hintansa arvoisia tuotteita

Nämä neljä kohtaa oli siis syytä nostaa erityishuomion kohteeksi Sähkölaitoksen tapauksessa. Jollain toisella ne ovat jotain muuta.

Muut neljä osa-aluetta ovat:

  • Hallinto = toimii avoimesti ja läpinäkyvästi
  • Talous = olemme kannattava ja taloudellisesti vakaa
  • Johto = on hyvin johdettu
  • Innovaatiot = olemme kehittyvä ja uusiutuva.

Nämä neljä myöskin vaikuttavat maineeseemme, mutta tässä tilanteessa niiden vaikutus maineeseemme on vähäisempi, joten ne eivät kaipaa erityishuomiota. Seuraava kuvio on yksinkertainen esitys maineen osa-alueista:

Maineen ulottuvuudet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maineen 8 osa-aluetta

 

Mitä Sähkölaitoksen maine oikeastaan on?

Maine on ihmisten käsitys Sähkölaitoksesta; millaisena he näkevät Sähkölaitoksen. Se on eri asia kuin se, mitä me teemme tai miten toimimme. Voi olla, että teemme jonkin asian eteen paljonkin töitä, mutta se ei näy ulospäin. Tällöin voi ihmisten käsitys Sähkölaitoksesta poiketa hyvinkin paljon siitä, mitä itse työskentelemisillämme olemme mielestämme ansainneet.

Maineen kannalta ratkaisevaa on se, miten ja millaisena ihmiset Sähkölaitoksen näkevät.

Miksi on tärkeää, että maine on hyvä?

Maine korreloi hyvin voimakkaasti sidosryhmätuen kanssa. Sidosryhmätukikertoo siitä, miten ihmiset toimivat suhteessa Sähkölaitokseen. Se on sidosryhmien luottamus, halu ostaa, suositella, investoida, puolustaa kriisissä, hakea töihin, kuunnella tai tehdä yhteistyötä Sähkölaitoksen kanssa.

Maineen perusteella voidaan luotettavasti ennustaa sidosryhmätukea eli ihmisten toimintaa suhteessa Sähkölaitokseen. Toimintaan emme suoraan voi vaikuttaa, mutta vaikuttamalla käsityksiin Sähkölaitoksesta voimme ennustaa Sähkölaitokseen kohdistuvaa toimintaa. Siksi maine on tärkeä asia.

 

 Pertti Suuripää

Johtaja Pertti Suuripää

Kirjoittaja on elävä esimerkki tamperelaisesta akateemisesta koulutuksesta ja ulkoiluttaa tilaisuuden tullen mielellään bägiä ja kärryä.