Sähkölaitos nousi työturvallisuudessa tasolle II, "kohti maailman kärkeä"

08.05.2019 kello 14.24

Nolla tapaturmaa -foorumi on jakanut tunnustusta ja myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille tai yksiköille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokituksia jaettiin 92 työpaikalle ympäri Suomen. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä.
 
Tampereen Sähkölaitos on tehnyt pitkäjänteistä työtä työturvallisuuden parantamiseksi ja työ kantaa nyt hedelmää. Nousimme vuoden 2018 tilastojen perusteella ensi kertaa tasolle II eli "kohti maailman kärkeä". Olemme saaneet sekä työtapaturmien määrän ja vakavuuden laskemaan että turvallisuushavaintojen määrät nousemaan. Sairauslomapäivät ovat  vähentyneet ja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä on kehitetty ja ideoitu uusiakin.

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Lisätietoja Nolla tapaturmaa -foorumista: https://www.nollis.fi/