Sähkölaitoksen energiakäänne sataa kaupunkilaisten iloksi osinkoina

07.07.2022 kello 15.38

Mediassa on tällä viikolla ihmetelty sitä, miten Tampereen Sähkölaitos pystyy maksamaan tänäkin vuonna 20 miljoonaa euroa osinkoa viime vuoden tuloksesta omistajalleen Tampereen kaupungille ja sitä kautta kaikille kaupunkilaisille. Määrä on ollut useana vuonna sama ja vastaa lähes 0,5 veroprosenttiyksikön tuottoa.

Vertailukohtaa on haettu pääkaupungista, jossa energiayhtiö Helen maksaa Helsingille vain 19 miljoonaa euroa osinkoa, kun vielä vuoden 2020 tuloksesta Helen maksoi osinkoa 68 miljoonaa euroa. Molemmat yhtiöt ovat eläneet läpi koronavuosien ja sähkön vähittäishintojen jyrkän nousun loppuvuonna 2021.

Suurimpana erona yhtiöillä lienee se, että Tampereella tehtiin energiakäänne jo vuonna 2010, jolloin päätettiin panostaa uusiutuviin energialähteisiin. Helsingissä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä alle 20 % sähköstä ja kaukolämmöstä. Tampereella ollaan nyt noin 50 prosentissa. Fossiilisten polttoaineiden hinnat ovat kovassa nousussa ja niiden käytöstä maksetaan myös päästöoikeusmaksuja. Tampereen kaupunki on sitoutunut hiilineutraalisuustavoitteisiin, joita Tampereen Sähkölaitos edistää omalta osaltaan. Ilman energiakäännettä vuoden 2021 osingot olisivat jääneet huomattavasti pienemmiksi.

Naistenlahti 3 -biovoimalaitosta odotetaan tuotantoon alkuvuonna 2023

Vuosi 2022 on alkanut energiamarkkinoilla poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sota Ukrainassa on saanut aikaan pakotteiden sarjan ja epävarma tilanne on noteerattu Euroopassa kohonneina energian hintoina. Alkuvuonna mm. kaasun markkinahinnat olivat yhdeksänkertaiset ja sähkön kaksinkertaiset edellisvuoteen verrattuna. Sähkölaitoksen alkuvuoden hyvän liiketuloksen ovat kuitenkin mahdollistaneet vahva hankinnan suojaus, voimalaitosten optimoitu ajo ja hyvä käytettävyys eli voimalaitokset ovat pysyneet toiminnassa ilman ylimääräisiä huoltokatkoja.

Poikkeuksellisessa tilanteessa Naistenlahti 2 -voimalaitos ajettiin viimeisen kerran alas huomattavasti suunniteltua myöhemmin, vasta maaliskuun lopussa. Haketta ja turvetta polttanut laitos haluttiin pitää käynnissä mahdollisimman pitkään, kun maakaasun saanti oli epävarmaa ja hinta korkealla. Naistenlahti 2 korvataan vuoden 2023 alussa uudella Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksella.

Loppuvuoden tulokseemme liittyy epävarmuuksia, jos markkinoiden heilahtelut ovat voimakkaita tai säätila poikkeuksellisen kylmä. Naistenlahden muutostilanteen vuoksi olemme valmistautuneet käyttämään suunniteltua enemmän öljyä ja tarvittaessa myös turvetta, jos huoltovarmuus niitä edellyttää. Kun Naistenlahti 3 saadaan tuotantoon, hiilidioksidipäästömme laskevat taas suunnitellusti. Naistenlahti 3 -biovoimalaitos laskee Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöjä noin 50 % ja koko Tampereen hiilidioksidipäästöjä noin 20 %.

Naistenlahti 2 kesä 2022