Sähköinen liikenne on yksi ratkaisu ilmastonmuutokseen

07.01.2021 kello 08.51

Liikenteessä on tällä hetkellä menossa voimakkain murros sen jälkeen, kun polttomoottori korvasi hevosen kulkuneuvojen voimanlähteenä. Liikenteen sähköistyminen on globaali megatrendi ja se näkyy myös meillä. Lähes päivittäin saamme lukea julkistuksia autonvalmistajien uusista täyssähkö- tai lataushybridimalleista, mullistavista akkuteknologian läpimurroista, uusista julkisista latauspisteistä jne.

Samaan aikaan netin keskustelupalstoilla sähköautoilun kannattajat ja vastustajat käyvät loputonta kädenvääntöä siitä, kuinka ympäristöystävällistä sähköautoilu on ja mikä on paras käyttövoima autolle. Hienoa, että asia puhututtaa, koska se omalta osaltaan lisää tietoa ja nopeuttaa muutosta.

Suurin syy käynnissä olevalle muutokselle on tarve alentaa liikenteen päästöjä. Suomessa liikenne tuottaa noin viidenneksen CO2-päästöistä ja tästä noin puolet tulee henkilöautoliikenteestä. Vuoteen 2030 mennessä liikenteen päästöt pitäisi puolittaa ja vuonna 2045 liikenteen päästöjen tulisi olla nolla. Tähän ei tulla pääsemään ilman merkittävää vaihtoehtoisten käyttövoimien lisäämistä ja sähkö on näistä selvästi suosituin autonvalmistajien keskuudessa.

Sähköautojen ympäristöystävällisyydestä keskustellaan paljon ja on totta, että sähköauton valmistamisen ympäristövaikutukset ovat vastaavaa polttomoottoriautoa suuremmat. Ero kääntyy kuitenkin hyvin nopeasti sähköauton eduksi, kun ajokilometrejä alkaa kertymään.

Suomessa sähköautoilun voidaan aidosti sanoa olevan puhdasta. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet alle kolmannekseen vuoden 2010 huipputasosta ja vuonna 2019 jo 82 % sähköntuotannosta oli päästötöntä. Liikenteen sähköistyminen on siis tehokas keino vähentää CO2-päästöjä, mutta lisäksi se pienentää myös riippuvuuttamme öljystä.

 

Autokanta sähköistyy

Vilkkaan keskustelun ja uutisoinnin lisäksi liikenteen sähköistyminen on näkynyt myös autokaupassa. Samaan aikaan kun vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla rekisteröityjen autojen määrä väheni 21,4 % vuoteen 2019 verrattuna, niin sähköautojen rekisteröinnit kasvoivat 51 % ja ladattavien hybridien peräti 143 % edellisvuoteen verrattuna. Koko vuoden osalta tilastoja ei ole vielä saatavilla, mutta sähkön suosio käyttövoimana näytti pysyvän samana myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Myös ei-ladattavat hybridit ovat kasvattaneet suosiotaan tasaisesti viime vuosien aikana.

ensirekisteröinnit käyttövoimittain

Lähde: Autoalan tiedotuskeskus

 

Latauspalvelujen kysyntä on vilkasta

Autojen lisääntyminen kasvattaa myös tarvetta latausmahdollisuuksille ja lisää palvelujen kysyntää. Meillä Sähkölaitoksella viime vuosi olikin hyvin vilkas pian kaksi vuotta täyttävän Lähisähkö Lataus -palvelun osalta. Varsinkin taloyhtiöt hyödynsivät innokkaasti ARA:n tarjoamaa tukea latausvalmiuden rakentamiseen ja laitteiden hankintaan ja uusia kohteita liitettiinkin palveluumme viikoittain.

Myös yrityspuolella viime vuosi alkoi vauhdikkaasti, mutta koronan mukanaan tuoma laaja etätyöhön siirtyminen ja toimistojen tyhjeneminen vaikuttivat kysyntään keväällä ja kesällä. Kuitenkin uusia yrityskohteitakin tuli palveluumme useita.

Vuoden loppua kohti mentäessä kysyntä alkoi jälleen lisääntyä. Haluamme jatkossakin olla tukemassa liikenteen sähköistymistä ja tarjota asiakkaille heidän tarpeisiinsa sopivaa latausratkaisua niin asukas-, työpaikka- kuin julkiseenkin pysäköintiin.

Sähköauton latauspalvelu

Latauspisteitä tarvitaan lisää

Latausinfran lisäksi sähköautoilu vaatii autoilijoilta toimintamallin ja ajattelun muutosta. Lataushybridien osalta on ollut paljon puhetta ilmoitettujen ja todellisten päästöjen erosta. Valmistajien ilmoittamat kulutuslukemat ovat varmasti turhan optimistisia, mutta suuri tekijä on myös se, kuinka usein autoa on mahdollista tai jaksetaan ladata.

Kun dieselillä voit parhaimmillaan ajaa parin minuutin tankilla käynnin jälkeen yli tuhat kilometriä, tulisi ladattavaa hybridiä pystyä lataamaan lähestulkoon aina sen ollessa pysäköitynä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman kattavaa latausverkostoa. Latausmahdollisuuksien kannalta kodin ja työpaikan merkitys korostuu - ovathan nämä paikkoja, joissa auto yleensä seisoo paikallaan pitkiä aikoja. Latauspisteitä tullaan siis tarvitsemaan tulevina vuosina paljon lisää.

sähköautoa lataamassa

Uusi laki velvoittaa

Tähän saakka kiinteistöillä ei ole ollut velvoitetta järjestää latauspisteitä, mutta viime vuoden lopulla hyväksytty Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020) tuo mukanaan vaatimuksia latauspisteiden järjestämiseksi. Vaatimus tulee koskemaan uudiskohteita ja laajasti saneerattavia kiinteistöjä ja vaatimus ulottuu myös muihin kuin asuinkiinteistöihin.

Lainsäädännön lisäksi kaupunkien ja kuntien rooli sähköisen liikenteen edistämisessä tulee olemaan merkittävä. Niiden tehtävä on lisätä sähköautoilun kiinnostavuutta ja edistää julkisen latausinfrastruktuurin kehittymistä. Vaikka julkisen liikenteen reittiverkoston ja palvelujen kehittäminen onkin todella tärkeää, tulee henkilöautoilla olemaan merkittävä rooli arjessamme vielä pitkään.

Turvallisia ja entistä ympäristöystävällisempiä ajokilometrejä vuodelle 2021

Pasi Taskinen

Pasi Taskinen
Myyntipäällikkö, ratkaisutuotteet
Tampereen Sähkölaitos Oy