Sadan miljoonan euron jälki

15.10.2020 kello 07.32

Verot ja maksettujen verojen määrä on monia kiinnostava aihe erityisesti parin viikon päästä, kun verohallinto julkaisee vuoden 2019 henkilöverotiedot. Samanaikaisesti julkaistaan myös yhteisöverotiedot. Jostain syystä yritysten ja yhteisöjen verotiedot eivät ole nousseet niin suureksi ihmettelyn aiheeksi kuin yksityisten kansalaisten verot.

Verojalanjälki

Verojalanjälki on varsin käyttökelpoinen termi kuvaamaan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja. Verojalanjälki mittaa yhteisön toiminnan vaikuttavuutta sitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Tampereen Sähkölaitos -konsernin verojalanjälki vuodelta 2019 oli yhteensä 98 miljoonaa euroa. Se jakautuu toiminnan yhteydessä maksettuihin ja tilitettyihin veroihin. Tilitetyillä veroilla tarkoitetaan niitä veroja, jotka vain kulkevat meidän kauttamme, kuten asiakkailta valtiolle valmisteverona perittävä sähkövero. Summiltaan merkittävimmät yhteiskunnalle kauttamme kertyvät verot ovat sähkön ja voimalaitoksien polttoaineiden valmisteverot sekä arvonlisäverot.

Sähkölaitoslaiset pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä, kun varmistamme, että kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan ja jaetaan. Henkilöstömme tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, kun tuomme asiakkaidemme käytettäväksi ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Myös palkanmaksun ennakonpidätysten ja työnantajamaksujen verojalanjälki on merkittävä ympäröivälle yhteiskunnalle.

verot

Yhteisöverotiedot

Parin viikon päästä verohallinto julkistanee yhteisöverotiedot. Tampereen Sähkölaitos -konsernin toiminnan tuloksesta maksama yhteisövero on noin kuusi prosenttia verojalanjäljestämme. Se kertoo positiivisesta liiketoiminnan tuloksesta. Positiivinen toiminnan tulos on liiketoiminnan perusta. Meidän osaltamme sillä on erityinen merkitys ja lisävaikutus ympäröivään yhteiskuntaan omistajallemme, Tampereen kaupungille, vuosittain maksettavien osinkojen kautta. Vuoden 2019 tuloksesta maksoimme Tampereen kaupungille osinkoja 24,5 miljoonaa euroa.

janne_rapakko_blogi.jpg

Janne Rapakko
Talousjohtaja