Puustoa raivataan sähkönjakelun turvaamiseksi

22.11.2017 kello 10.38

Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy raivaa puustoa Tampereen Sähköverkko Oy:n jakelualueella 1.12.2017-31.5.2018 seuraavasti:

  • Teiskossa raivataan ja oksitaan 0,4 kV:n johtoaukot sekä 20 kV:n johtokadut seuraavilla alueilla: Ukaa, Terälahti, Polso, Maisansalo, Kirkkojärvi, Asuntila, Myllykylä, Niemenkylä ja Kulkkila.
  • 20 kV:n johtokadut raivataan ja oksitaan alueilla Lentävänniemi, Ryydynpohja, Myllypuro, Killo ja Veisu
  • 0,4 kV:n johtoaukot raivataan alueilla Lappi, Santalahti, Lielahti, Lentävänniemi, Pohtola ja Ryydynpohja

Raivaus aloitetaan Teiskosta 20 kV:n johtokatujen raivauksella.

Raivaustoimenpiteet perustuvat Sähköturvallisuusmääräyksiin. Raivattaessa otetaan huomioon puuston kasvuvara. Poistamme 20 kV:n avojohdon varsinaisen johtoalueen ulkopuolelta myös pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita. Ne saattavat voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa sähkökatkoja sekä vahinkoa johdolle. Puustoa karsitaan tarvittaessa myös piha-alueilta. Raivattava puusto ja oksisto jäävät maanomistajan korjattaviksi ja käytettäviksi.

Pahoittelemme raivaustyön aiheuttamaa haittaa ja toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti toimenpiteisiin. Raivauksen tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan Verkostopalvelu Oy, puh. 040 7769 269
  • Tampereen Sähköverkko Oy, puh. 020 6303 601

TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY

Käyttöyksikkö