On kunnia olla mukana menestystarinassa

28.05.2019 kello 10.30

Kaksisuuntaisen kaukolämmön pilottikohteemme Asunto Oy Pohjolankatu 18-20 on nauttinut palkintosateesta tänä keväänä.

Tampereen Tammelan kaupunginosassa sijaitseva taloyhtiö sai toukokuun alussa Kuukauden HINKU-teko -palkinnon päästövähentäjänä. Palkinnonsaajan valitsee Suomen ympäristökeskus. Hinkuteot valitaan Hinku-hankkeen kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia.

pohjolankatupiha.JPG

Asunto Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20 valittiin palkinnon saajaksi, koska taloyhtiön hallitus on puheenjohtajansa Pertti Vesterisen johdolla toteuttanut esimerkillisesti energiansäästöön ja merkittäviin päästövähennyksiin johtavia toimenpiteitä sekä viestinyt toimistaan aktiivisesti. Taloyhtiön lämmityksen ja sähkönkulutuksen laskennalliset päästöt ovat laskeneet vuoden 2010 runsaasta 140 hiilidioksiditonnista vuoden 2019 negatiiviseen -24 hiilidioksiditonniin.

Taloyhtiö on saanut tukea kansainvälisestä EU-GUGLE-hankkeesta, jonka puitteissa se on investoinut muun muassa poistoilman lämmön talteenottolaitteistoon, aurinkokeräimiin, lisälämmöneristykseen, maalämpöön, jäteveden lämmön talteenottoon, aurinkoenergian hyödyntämisen lisäämiseen ja huoneistokohtaiseen viilennykseen.

Lisäksi taloyhtiössä on pilotoitu kaksisuuntaista kaukolämpöä Tampereen Sähkölaitoksen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että taloyhtiö voi toimia myös ylilämmön myyjänä kaukolämpöverkkoon. Taloyhtiön käyttämä sähkö on 100 % uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua Tampereen Sähkölaitoksen Lähisähköä. 

Taloyhtiössä on vieraillut yli 700 henkilöä katsomassa energiatehokkaita laitteita ja Vesterinen on käynyt pitämässä esitelmiä talosta monissa erilaisissa tilaisuuksissa ja useilla paikkakunnilla.

Kansainvälinen Heat Pump City of the Year -tunnustus

Viime viikolla Pohjolankadun hybriditaloyhtiö, Enermix ja Tampereen kaupunki voittivat Euroopan lämpöpumppupalkinnon Brysselissä. Palkinnolla osoitettiin arvostusta taloyhtiössä toteutetulle edistykselliselle lämpöpumppuhybridiprojektille.

- Pohjolankadun kohteen kehittäminen on osa EU:n tukemaa EU-GUGLE -hanketta, jossa Tammelan asuinalueella sijaitsevien demonstraatiokohteiden energiatehokkuutta parannettiin kahdessa vaiheessa vuosien 2013-2018 aikana. Palkinto antaa myös tunnustusta asunto-osakeyhtiön puheenjohtajan Pertti Vesterisen tekemälle pitkäjänteiselle työlle taloyhtiön kehityksen eteen, sanotaan palkinnon mediatiedotteessa.

Heat Pump City of the Year Award on Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen EHPA:n palkinto, joka jaetaan vuosittain innovatiiviselle paikallisen tason projektille, jossa hyödynnetään lämpöpumppuja. Palkinnon tavoitteena on levittää tietoa lämpöpumppujen mahdollisuuksista energiansäästössä ja ilmastotyössä sekä kannustaa ihmisiä muutokseen konkreettisten roolimallien avulla.

Tampereen Sähkölaitos on osaomistajana Enermixissä, joka on suunnitellut ja toteuttanut taloyhtiön poistoilman lämmön talteenoton sekä aurinkolämpökeräimet, jotka on liitetty Talotohtori-etävalvontapalveluun. Talotohtori-järjestelmällä rakennuksen energiankäyttö voidaan optimoida tarpeen mukaan. Enermix Oy on tamperelainen it-yhtiö, joka tuottaa kiinteistöjen olosuhdepalveluihin ja energiaratkaisuihin liittyviä älykkäitä etävalvonta- ja ohjauspalveluita. 

Toisessa vaiheessa vuosien 2016-2018 aikana taloyhtiön järjestelmää laajennettiin sisältämään myös maalämpö, jäteveden lämmön talteenotto, aurinkosähköpaneelit sekä asuntokohtainen viilennys. Samassa yhteydessä koko uusi hybridijärjestelmä kytkettiin kaukolämpöverkkoon kaksisuuntaisesti. Talotohtoriin kehitetyt algoritmit huolehtivat kaukolämmön myynnistä. Taloyhtiössä toteutettu järjestelmä on ensimmäinen koko Suomessa.

- Tampereen Sähkölaitos onnittelee Pertti Vesteristä ja kaikkia Asunto Oy Pohjolankatu 18-20 asukkaita sekä tietysti Janne Heinosta ja hänen luotsaamaansa Enermixiä!  On ollut hienoa olla mukana kehittämässä uusia toimintamalleja, joiden avulla rakennamme yhdessä hiilineutraalia tulevaisuutta, kiittää johtaja Pasi Muurinen Tampereen Sähkölaitokselta.

Pasi Muurinen ja Pertti Vestarinen Pohjolankatu 18-20

Kuvassa johtaja Pasi Muurinen Tampereen Sähkölaitokselta ja Asunto Oy Pohjolankatiu 18-20:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Vesterinen.