Nousevatko asumisen kustannukset hallitsemattomasti?

14.09.2021 kello 09.22

leivontaa

Mediassa on usein uutisia mm. asuntojen, polttoaineiden, lohen, sähkön tai lämmön hintamuutoksista – ylöspäin. Toisinaan saamme jopa lukea jonkun hyödykkeen hinnan alentuneen, mikä on muistini mukaan erittäin harvinainen ilmiö. Hinnanlaskuja ei joko uutisoida tai ne eivät jää kuluttajien mieleen. Harvoin muistetaan kuitenkaan pureutua vaikutuksiin kustannusmuutosten takana, katsoa pidemmän aikavälin hintakehitystä tai verrata hintakehitystä ihmisten ostovoiman kehittymiseen.

 

Tilastojen luotettavuus ja tulkinta

Suomessa olemme hyvässä asemassa kustannusten tilastoinnissa ja hintojen läpinäkyvyydessä. Ainakin energia-alalla on useita tahoja, jotka seuraavat eri hyödykkeiden hintakehitystä. Keskeisinä mainittakoon Tilastokeskus, Energiateollisuus ja asumiseen liittyen Kiinteistöliitto. Nämä ovat tahoja, joihin Suomessa luottamukseni on korkealla tasolla. Kaikkialla maailmassa tilanne ei ole yhtä onnellinen. Voin kuvitella tilastointiin liittyvän sanonnan: ”Vale, Emävale, Tilasto!” osuvammaksi toisaalla maailmassa. Sanonnassa piilee kuitenkin totuuden siemen myös meillä Suomessa. Tilaston tulkintaa ei tarvitse paljoa muokata tai valita tilastoista elementtejä tarkoitukseensa sopivasti, kun jo saa aikaan halutun näköistä kehitystä ja raflaavia otsikoita.

 

Kaukolämpö on hintavakain lämmitysmuoto Tampereella

Viime viikolla energia-alan ja asumisen kustannuksiin liittyvä uutisointi ja siitä seurannut keskustelu on ollut vilkasta. Eikä ihme, sillä asumisen kustannuksista suuri osa, jopa puolet, koostuu energiasta kiinteistön lämmitysjärjestelmästä riippumatta. Tampereella olemme tehneet pitkään tehneet työtä vakaiden energiahintojen puolesta. Hinnaltaan ehdottomasti vakain lämmitysmuoto Tampereella on ollut viime vuosina kaukolämpö. Hintavakaus käy ilmi alla esitetystä Kiinteistöliiton indeksitalon kustannusvertailusta sekä muista energia-alan tilastoista.

hintatilasto

Lähde: Kiinteistöliitto, Indeksitalon raportit

Kuvassa on valittuna Tampereen kustannusten kehitys indeksitalolle viimeisen kymmenen vuoden ajalta Kiinteistöliiton julkaisemasta raportista. Kuvasta on laskettavissa, että asumisen kokonaiskustannustaso on noussut vuositasolla noin 2,5 %. Tämä vastaa suunnilleen viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä inflaatiota, joka on tilastosta riippuen vaihdellut Suomessa 0–4 % välillä. Inflaation keskiarvo on ollut lähellä 2 % viimeiseltä kymmeneltä vuodelta.

Tampereen kaukolämmön hintakehityksen olemme onnistuneet vakiinnuttamaan alle keskimääräisen inflaation viime vuosien aikana tekemillämme investoinneilla uusiutuvaan ja hintavakaampaan tuotantoon.

Kaukolämmön osalta tilanne on ollut keskimäärin vastaava myös muualla Suomessa, minkä vahvistaa Energiateollisuuden hintatilasto. Toki alla olevassa kuvaajassa on kyse kaukolämmön hinnan keskiarvoista, joten joukkoon mahtuu aina poikkeuksia kunta- ja kaupunkikohtaisesti niin hyvässä kuin pahassa.

hintatilasto

Lähde: Energiateollisuus, kaukolämmön hintatilasto

Energia-ala on muuttunut markkinoiden voimakkaampien hintaheilahdusten ja ailahtelevan energiapolitiikan johdosta haastavammaksi ja herkemmäksi muutoksille – etenkin, jos energiaa tuotetaan pääosin yhteen tai muutamaan energiajakeeseen perustuen, jopa kiinteistökohtaisesti.

 

Voimakkaita hintaliikkeitä

Vaikka kaukolämmön hintakehitys on ollut maltillista, muiden energiamuotojen hintakehitys on ollut Suomessa huomattavasti turbulenttisempaa viime vuosina. Esimerkiksi öljylämmittäjät ovat oppineet siihen, että hinta vaihtelee vuodesta toiseen suuresti.

Tätä kirjoittaessani sähkön hinta hipoo uusia huippulukemia sitten vuosien 2008–2009 muodostuneiden hintahuippujen. Puhdas sähköenergian hinta (ilman siirtoa ja sähköveroa) vuodelle 2022 muodostuisi tällä hetkellä sähköpörssistä hankittuna kuluttajalle arvonlisäverollisena 7–8 snt/kWh vaiheille, kun viime vuosien normaalitaso on ollut vaihdellut 5 snt/kWh vaiheilla.

Myös kaasuenergian ja öljyn hinnat ovat heilahdelleet voimakkaasti niin alas kuin ylös viimeisen kymmenen vuoden aikajaksolla. Lisää energianhintatilastoja on helppo tutkia Tilastokeskuksen sivuilta.

hintatilasto

Lähde: Tilastokeskus, sähkön hintatilasto

 

”Hallitsematon” on lööppisana

Vastauksena artikkelini otsikkoon voidaan todeta, että kustannukset nousevat pitkällä aikavälillä jatkuvasti, mutta eivät hallitsemattomasti. Hallitsematon on vain sana, jolla houkutellaan uutiselle lukijoita.

Minusta me voimme olla tyytyväisiä, kun näemme viime vuosien kaltaista, inflaatiota alhaisempaa hintakehitystä missä tahansa ostamassamme tai tuottamassamme hyödykkeessä. Silloin olemme mielestäni onnistuneet kuluttajina ja tuottajina mainiosti.

Pekka Leinonen

Pekka Leinonen
Päällikkö, Yritysasiakkuudet

 

Lähteet: