Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn haetaan poikkeuslupaa

31.01.2020 kello 13.23

Lumikertymä on jäämässä ennätyksellisen alhaiseksi, minkä vuoksi ei ole suurta tarvetta varautua kevättulviin.

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn haetaan poikkeuslupaa, jotta vedenkorkeutta ei tarvitsisi tänä talvena laskea säännöstelyn lupaehtojen edellyttämällä tavalla. Poikkeusluvasta on hyötyä myös Kokemäenjoen hyydetulvien ehkäisyyn.

Näsijärven säännöstely-yhtiö hakee Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta säännöstelyn poikkeuslupaa Näsijärvelle ja Pirkanmaan ELY-keskus Pyhäjärvelle. Kummankin järven säännöstelyluvan mukaan vedenkorkeutta tulee laskea helmi-maaliskuun aikana, jotta järvissä on riittävästi tilaa sulamisvesille.

Näillä näkymin lumikertymät ovat jäämässä tänä keväänä ennätyksellisen pieniksi, eikä järvillä siksi ole suurta tarvetta varautua kevättulviin. Lisäksi helmikuulle ennustetut pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä Kokemäenjoessa, jos juoksutukset säännöstellyistä järvistä pidetään pakkasten aikaan liian suurina. Hyyteen muodostumista voidaan pienentää edesauttamalla jääkannen muodostumista Kokemäenjoessa.

- Poikkeuslupa mahdollistaisi reagoimisen ensi viikolla ennustettuun pakkasjaksoon, jolloin Kokemäenjoen voimalaitosten juoksutuksia olisi jääkannen muodostumisen kannalta parasta pienentää. Juoksutusten pienennys näkyisi nopeasti Pirkanmaan suurten säännösteltyjen järvien, eli Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksien nousuna. Tarkkaa ajankohtaa juoksutusten pienentämiselle ei kuitenkaan voida vielä tässä vaiheessa sanoa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Näsijärvi

Tänä talvena vesimäärät ovat olleet hyvin suuria, koska marraskuussa oli poikkeuksellisen sateista ja joulu-tammikuussa sateet ovat tulleet pääsääntöisesti vetenä eikä lunta ole kertynyt. Tästä syystä juoksutukset säännöstellyistä järvistä ovat olleet ajankohtaan nähden kaksinkertaisia ja Kyrösjärvellä jopa nelinkertaisia.

- Tammerkoskella on jo pidemmän aikaa juoksutettu täysillä turbiinien läpi ja sen lisäksi voimalaitoksen ohi tulvaluukuista. Näillä näkymin ohijuoksutus jatkuu pitkään, vaikka AVI myöntäisi poikkeusluvan. Poikkeuslupa mahdollistaa kuitenkin pienemmän ohijuoksutuksen, toteaa Näsijärven säännöstely-yhtiön toimitusjohtaja Jukka Joronen.

Ensi viikolla ennustetut pakkaset pienentävät hiukan järviin valuvan veden määrää.

- Pakkasista huolimatta säännösteltyihin järviin virtaa edelleen paljon vettä, koska yläpuolisissa luonnontilaisissa järvissä vedenkorkeudet ovat hyvin korkeat ja paikoittain jopa tavanomaisia kevättulvakorkeuksia korkeammalla, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä.