Naistenlahti 3:n uusi kattilalaitos hankitaan Valmetilta

24.04.2020 kello 11.00

Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön sydämeen tuleva kattilalaitos on kilpailutuksen jälkeen päätetty hankkia paikalliselta toimittajalta, Valmetilta. Tilauksen arvo on noin 70 miljoonaa euroa, kun koko hankkeen kustannusarvio on 160 miljoona euroa. Kattilalaitos otetaan käyttöön vuoden 2022 lopussa, kun laitos valmistuu. Uusiutuvia biomassoja polttava kattila korvaa Naistenlahti 2 -kattilan, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän.

- Tampereen Sähkölaitos teki vuonna 2010 energiakäänteen ja alkoi systemaattisesti siirtyä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Samalla vähennämme hiilidioksidipäästöjämme 95 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä. Naistenlahti 3:n ansiosta hiilidioksidipäästömme tulevat laskemaan merkittävästi ja uusiutuvien energialähteiden osuus nousee, sanoo johtaja Antti-Jussi Halminen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä.

- Vastuullisuus kuuluu myös Valmetin toiminnan kulmakiviin, joten on hienoa olla mukana Tampereen Sähkölaitoksen mittavassa energiakäänteessä. Toimitus on jatkoa pitkään jatkuneelle yhteistyöllemme, sillä Valmet on ollut toimittajana myös yhtiön laitoksilla Naistenlahdessa, Lielahdessa, Hervannassa ja Sarankulmassa, sanoo Valmetin Energia-liiketoimintayksikön johtaja Kai Janhunen.

Kattila_Halminen_Janhunen_17042020netti.jpg

Sopimuksen allekirjoittivat perjantaina 17.4.2020 Antti-Jussi Halminen Tampereen Sähkölaitokselta ja Kai Janhunen Valmetilta.

Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat biomassat eli pääasiassa metsähake (hakkuutähteet, latvukset, oksat, kannot) sekä metsäteollisuuden sivutuotteet, kuten kuori ja puru. Jyrsinturve jää sivupolttoaineeksi.

Valmetin kokonaistoimitukseen kuuluu kiertoleijuteknologiaan perustuva CFB-kattilalaitos kattilasiiloilta nykyiseen savukaasun lämmöntalteenottojärjestelmään saakka. Valmet vastaa myös erillisen sähkötilarakennuksen rakentamisesta ja sen katolle asennettavasta letkusuotimesta.

Uusi, höyryteholtaan 191 megawatin kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukolämmöntuotannossa syyskuusta kesäkuuhun. Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP), jossa hyödynnetään olemassa oleva vanha höyryturbiini ja sen apujärjestelmät, kuten Valmetin Naistenlahti 2 -laitokseen aiemmin toimittama savukaasun lämmöntalteenottojärjestelmä. Savukaasun sisältämän vesihöyryn lauhdutuksen ansiosta uuden laitoksen kokonaishyötysuhde on noin 112 prosenttia perustuen polttoaineen teholliseen lämpöarvoon.

Uusi kattilalaitos rakentuu Naistenlahti 2 -kattilan ja Näsijärven väliin. Sen arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomiota: esimerkiksi julkisivu järvelle päin on monimuotoista alumiiniprofiilia.