Naistenlahti 3:n hyötysuhde paranee savukaasun lämmön lisätalteenotolla

21.12.2022 kello 09.10

Naistenlahteen pian valmistuvan Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen savukaasun loppulämpötila tulee olemaan noin 50 astetta. Tähän ollaan nyt jo kehitelty vielä parempi ratkaisu ja uuden tekniikan myötä loppulämpötilaksi tavoitellaan jopa 15 astetta. Tämä onnistuu, kun uudella talteenottolaitteistolla savukaasun lämpö siirretään lämpöpumpun avulla kaukolämpöveteen. Laitteistolla tavoitellaan 6–7 prosentin hyötysuhteen nostoa.

Uusi lämmöntalteenottolaitteisto on suuri investointi, yhteensä noin 32 miljoonaa euroa. Siihen Sähkölaitokselle on myönnetty 5,06 miljoonan euron tuki Työ- ja elinkeinoministeriöltä. Valtio tukee hukkalämpöjen talteenottoa, ja menetelmän uutuusarvo sekä laitoksen tuleva erittäin korkea hyötysuhde vaikuttivat tukipäätökseen.

Kehityspäällikkö Timo Heinonen avaa hyötysuhteita:

- Perinteisempi, esimerkiksi Ruotsissa jätevoimaloissa käytetty malli, on sellainen, jossa kaukolämmön paluuvettä jäähdytetään lämpöpumpulla. Silloin ei päästä näin hyvään hyötysuhteeseen, kun sähkönkulutus kasvaa suhteessa talteen otettavaan lämpömäärään jo paljon korkeammilla savukaasun loppulämpötiloilla.

- Talteenotto saadaan eristetyksi pesurin talteenotosta, joka tehostaa kummankin laitteiston toimintaa. Lisäksi systeemissä on erillinen talvikytkentä, joka edelleen nostaa tehoa. Korkeaa hyötysuhdetta tukee myös Tampereen tehokas kaukolämpö, jossa asiakkaat jäähdyttävät paluuveden jo nykyisellään matalalle pääosin noin 40 asteen lämpötilalle ja tämä lämpötila putoaa hitaasti myös jatkossa. 

Uusi lämmöntalteenotto lisää Tampereen Sähkölaitoksen lämmöntuotannon kapasiteettia vuodessa noin 130 gigawattituntia, mikä on enemmän kuin esimerkiksi Nokian kaupungin koko kaukolämmön kulutus.

Timo Heinonen kertoo, että hankintasopimuksia allekirjoitetaan jo nyt joulukuussa 2022. Hankkeen tavoiteaikataulun mukaan se on valmis tammikuussa 2025. 

energiavirrat Naistenlahti 3

Savukaasuissa on paljon energiaa. Kuvassa näkyvät lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksen (CHP-laitos) energiavirrat.