Naistenlahti 3 alkaa näkyä ja kuulua jo ensi kesänä

27.09.2019 kello 14.10

Päästöt pienenevät ja uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa.

Tampereen Sähkölaitos teki jo vuonna 2010 energiakäänteen. Se tarkoitti, että aloimme systemaattisesti siirtyä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä ja vähentämään hiilidioksidipäästöjämme. Hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet jo 50 % vuodesta 2010. Tavoitteena on 95 % päästövähennys vuoden 2030 loppuun mennessä.

Merkittävä investointi tällä matkalla on Naistenlahti 2 -voimalaitosyksikön saneeraus. Naistenlahti 2 korvataan uudella, koska vanha kattila on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja ympäristömääräykset ovat kiristyneet. Naistenlahti 3:n ansiosta hiilidioksidipäästömme tulevat laskemaan merkittävästi ja uusiutuvien energialähteiden osuus nousee.

Suunnitelmat ovat pitkällä ja ympäristölupa on saatu. Naistenlahti 3 korvaa nykyisen puuta ja turvetta polttavan 200 MW Naistenlahti 2 -kattilan uudella CFB-kattilalla, joka on kiertoleijukattila. Kattilauusinnan yhteydessä uudistetaan myös voimalaitoksen kiinteän polttoaineen vastaanotto-, seulonta-, varastointi- ja kuljetinlaitteita sekä muita tarvittavia, uutta kattilaa palvelevia järjestelmiä. Uusi kattilalaitos tulee sijaitsemaan Naistenlahti 2 -kattilarakennuksen ja Näsijärven välissä.

Uusi kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukolämmöntuotannossa syyskuusta kesäkuuhun. Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon (CHP), jossa hyödynnetään olemassa oleva vanha höyryturbiini ja sen apujärjestelmät. Voimalaitos varustetaan uudella reduktioasemalla ja reduktiolämmönvaihtimella, jolla mahdollistetaan kaukolämmöntuotanto tarvittaessa myös ilman sähköntuotantoa. 

Uusi kattila on tarkoitus ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2022 loppupuolella. Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat biomassat. Jyrsinturve jää sivupolttoaineeksi. Turpeenvastaanoton modifioinnilla valmistaudutaan biopolttoaineiden käytön kasvattamiseen. Hankinnoissa sovelletaan julkisen hankinnan neuvottelumenettelyä.

Naistenlahti 3:n myötä voimalaitoksen päästöt ilmaan ja vesistöön pienenevät merkittävästi. Kattila liitetään Naistenlahti 2:n nykyiseen höyryturbiiniin. ​

Aikataulu

Uuden kattilarakennuksen alla olevat rakenteet siirretään pois ensi kesän aikana. Alkusyksystä 2020 aloitetaan kattilalaitoksen paalutukset ja perustuksien teot.

Suunnitelmien mukaan kattilalaitos alkaa nousta ylöspäin tammikuussa 2021. Nykyinen Naistenlahti 2:n kattila pysäytetään keväällä 2022 viimeisen kerran ja uuden Naistenlahti 3 -kattilan kaupallinen käyttö aloitetaan nykysuunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2022.

 

- Projektipäällikkö Erkki Suvilampi -