Naistenlahti 100 %

05.12.2017 kello 10.34

Voimalaitos modernisoidaan ympäristön ehdoilla.

Naistenlahden voimalaitos näytti vuonna 2015 tällaiselta. Sittemmin on mm. uudistettu betonipiippu ja rakennettu sen juurelle uusi savukaasupesuri.

 

Naistenlahti 2 -voimalaitos täytti juuri 40 vuotta. Voimalaitostekniikan näkökulmasta se alkaa olla elinkaarensa lopussa. Osia on vaihdettu, troppia annettu joka vaivaan, mutta kremppaa on siellä täällä.  Laitoshommista ei kuitenkaan voi jäädä eläkkeelle paistattelemaan päivää, vaan rakennukset ja teknologiat on aika uudistaa.

Tampereen Sähkölaitos suunnittelee uusivansa keskeisimmän voimalaitoksensa, mutta ei suinkaan vuoden 1977 kuntoon, vaan 2020-luvun tekniikalla ja osaamisella. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun laitos polttaa tällä hetkellä puun ja turpeen sekoitusta, niin jatkossa siellä on mahdollista tuottaa sähköä ja lämpöä myös 100-prosenttisesti biopolttoaineilla. Aiempi tekniikka ei sitä mahdollista.

- Suunnittelun lähtökohtana on ollut ympäristövastuullisuus. Siksi Naistenlahti tulee olemaan 100-prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla toimiva. Turve jää sivupolttoaineeksi. Lisäksi sen melu- ja pölypäästöt tulevat pienenemään entisestään, kertoo projektipäällikkö Erkki Suvilampi.

- Toinen kantava ajatus on huoltovarmuuden turvaaminen Tampereen seudulla. Naistenlahti 2 on tukipilarimme, kaukolämpöverkon keskeisin solmukohta ja sykkivä sydän.

Mitä tontilla tulee tapahtumaan?

Naistenlahdessa on tarkoitus hyödyntää olemassaolevaa rakennuskantaa niin paljon kuin se on järkevää. Muutamia sivurakennuksia jouduttaneen kuitenkin purkamaan ja rakentamaan ne fiksummin uudestaan. Näin parannetaan toiminnallisuutta sekä saadaan lisää varastointitilaa puulle ja hakkeelle.

  • Polttoaineen vastaanotosta puretaan suurin osa eli mm. vanha turvasiilo sekä kuljettimet, joita pitkin puu ja turve on kuljetettu voimalaitoksen kattilaan.
  • Voimalaitoksen kuuma sydän, 40-vuotias kattila, on teknisen käyttöikänsä päässä. Sillä ei tulla pääsemään jatkossa tiukentuviin savukaasun päästörajoihin, joten Naistenlahteen tulee uusi leijukerrostekniikkaa käyttävä kattila. Sen vuoksi tehdään pieniä laajennuksia kattilarakennukseen.
  • Uusi savukaasupesuri säilytetään, mutta sähkösuodatin korvataan tehokkaammalla letkusuodattimella. Tämä auttaa vähentämään päästöjä entistäkin paremmin.
  • Öljyn vastaanottoasema ja pyöreä puusiilo säilytetään.

Aikataulu

Naistenlahti 2:n nykyinen ympäristölupa päättyy vuoden 2022 lopussa. Tarkoitus onkin, että uuden ympäristöluvan mukainen uusittu voimalaitos on siihen mennessä käytössä.

- Olemme jättämässä nyt vuoden lopussa ympäristölupahakemuksen Aluehallintovirastoon, Suvilampi sanoo.

- Suunnittelu jatkuu ja tarkoitus on, että kevättalvella 2021 alkaa tontilla tapahtua. Vajaassa kahdessa vuodessa pitäisi kaikki olla valmista.

Entä saneerauksen jälkeen?

Toiminnan ja työskentelyn kannalta voimalaitos tulee hyrisemään vuodesta 2022 lähtien melko lailla kuten ennenkin. Viereinen Naistenlahti 1 on tällä hetkellä tehoreservissä eli Fingridin varavoimalaitoksena. Sen on tarkoitus pysyä paikoillaan viereisen voimalaitosyksikön saneerauksen melskeissäkin.

Naistenlahti 2:n teho tulee pysymään samassa suuruusluokassa. Puunkäytön lisäys mahdollistaa entistä vahvemmin paikallisen lähisähkön ja -lämmön tuottamisen. Jo nyt Sähkölaitos työllistää satoja henkilöitä puuketjussaan.