Naistenlahden voimalaitoksesta tulee tulevaisuuden kanssa yhteensopiva

23.03.2018 kello 15.33

Naistenlahden voimalaitos

Tampereen Sähkölaitos on toteuttanut energiakäänteen vuosina 2012-2016. Kyseessä on merkittävä investointi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä kotimaisen energiankäytön kasvattamiseksi. Olemme nostaneet uusiutuvan energian määrän jo lähes 45 prosenttiin tuotannossamme uuden, modernin tuotantokapasiteettimme ansiosta.

Olemme investoineet uuteen tekniikkaan ja uusiutuviin polttoaineisiin, kun rakensimme Sarankulman pellettilämpölaitoksen, Hervannan hakelämpölaitoksen, Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen sekä savukaasupesureita, joiden avulla otetaan talteen hukkalämpöä. Kaupinojalle rakensimme kaukojäähdytyslaitoksen, joka tuottaa uusiutuvaa järvijäähdytystä asiakkaillemme. Lisäksi olemme mukana rakentamassa tuulivoimaa Suomen Hyötytuulen osakkaana. Hiilidioksidipäästömme ovat puoliintuneet alle 10 vuodessa. Olemme edelläkävijä.

Naistenlahden puu-turvevoimalaitos on otettu käyttöön 1970-luvulla ja laitos on teknisen käyttöikänsä päässä. Tavoitteenamme on lähivuosina uusia polttokattila oheislaitteineen tulevaisuuteen yhteensopivaksi. Käytämme nykyistä rakenteita, mikäli se on mahdollista, mutta esimerkiksi polttoaineen syöttö on uusittava. Samalla suunnittelemme kaukolämpöakkua, joka vähentää tarvetta tuottaa energiaa polttamalla.

Suunnitelmien mukaan Naistenlahden uusi kattila pystyy käyttämään joustavasti 0-100 % biopolttoaineita ja tarvittaessa myös esimerkiksi turvetta. Tavoitteemme on rakentaa sellainen monipolttoainelaitos, joka vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voimme joustavasti valita polttoaineita eri vuodenaikoina, vuosina ja vuosikymmeninä EU:n ja Suomen lainsäädännön, polttoaineiden saatavuuden, sää- ja luonnonolojen, energia- ja polttoaineiden hintasuhteiden sekä huolto- ja toimitusvarmuuden reunaehtojen mukaan.

Esimerkiksi kuluvana talvena puu on ollut ajoittain niin märkää, että ilman kuivahkon turpeen käyttöä, emme olisi päässeet uusiutuvan energian tavoitteeseemme. Investoinnilla emme halua rajoittaa tulevaisuuden tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Turpeen käytön suunnitteluarvo 30 % ei sido Tamperetta käyttämään turvetta, mutta antaa siihen mahdollisuuden. Laitos tullaan rakentaman käyttäen parasta saatavilla olevaa teknologiaa (BAT).

Naistenlahden voimalaitoksen päätuote on kaukolämpö ja tuotannon suurin menoerä on polttoaineiden hankinta. Optimoimme polttoainehankintaa jatkuvasti eli pyrimme käyttämään halvimpia polttoaineita asiakkaidemme eduksi. Tavoitteenamme on tuottaa mahdollisimman laadukasta lämpöä edulliseen hintaan. Tämä ei ole mahdollista kuin monipolttoaineratkaisuilla.

Suuren mittakaavan lämmöntuotanto talvisin Suomessa on tällä hetkellä mahdollista vain polttokattiloilla. Olemme edesauttaneet geotermisen lämpölaitoksen rakentumista Tampereelle, mutta se ei vielä ole kaupallista tekniikkaa.

Tampereen kaupunki on ilmastoasioissa edelläkävijä ja laatinut Kestävä Tampere 2030-tiekartan, jossa tavoitteena on lähes hiilivapaa Tampere. Sähkölaitos on sitoutunut vähentämään päästöjään tiekartan mukaisesti ja jatkamaan pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Jussi Laitinen
Toimitusjohtaja