Myötätuulta sähkön toimitusvarmuudessa

29.12.2020 kello 21.05

Melkoisen erikoinen vuosi 2020 alkaa olla takana ja vuosi 2021 tekee kovaa vauhtia tuloaan. En usko, että kovinkaan moni voi vilpittömästi sanoa, etteikö nyt viimeisiään vetelevä vuosi 2020 olisi yllättänyt.

Tampereen Sähköverkolla pandemiatilanne mylläsi työskentelyn täysin uusiksi, vaikka tehtävät säilyivät ennallaan. Melkein koko henkilökunta on ollut etätöissä maaliskuun puolestavälistä lähtien. Meidän hermokeskuksemme eli 24/7 toimiva käyttökeskus on ollut jaettuna kahteen eri tilaan ja fyysiset tapaamiset ovat olleet aivan minimissään. Työn tekeminen kotikonttoreilla on kuitenkin sujunut aivan erinomaisesti ja yrityksen toiminta on jatkunut käytännössä normaalina. Tästä kiitos kuuluu muutokseen hyvin vastanneelle henkilökunnalle. Hienoa!

Sähkönjakelun osalta vuosi oli sentään melko normaali. Vuoteen osui kaksi myrskyä, jotka aiheuttivat harmia haja-asutusalueidemme asiakkaille. Myrskyistä johtuvia sähkökatkoja oli laajemmin ainoastaan myrskypäivien aikana. Tuulenkaatoja kyllä poistettiin useampi päivä molempien myrskyjen jälkeen. Tampereen Sähköverkon osalta tämä jälkimmäinen eli Liisa-myrsky oli selkeästi pahempi. Kiitos kaikille vikapaikkoja ilmoittaneille! Niistä oli meille iso apu. Samoin kiitos kaikille tekijöille, jotka osallistuivat myrskytuhojen korjaamiseen.

SAIDI kasvaa myrskyvuosina

Keskeytysten tunnuslukuna seuraamamme SAIDI eli asiakkaiden keskimäärin vuoden aikana kokema sähkötön aika asettui tänä vuonna vajaaseen 15 minuuttiin. Mielestäni kohtuullinen saavutus kahden isomman myrskyn vuonna. Paras vuosi tähän mennessä on ollut 2018, jolloin suurempia säiden aiheuttamia häiriöitä ei ollut ollenkaan ja SAIDI oli hieman alle 10 minuuttia. Huonoimmat lähivuodet ovat olleet 2015, jolloin tykkylumi aiheutti pitkiä sähkökatkoja melkein koko Pohjois-Tampereelle ja vuosi 2019, joka alkoi pitkiä sähkökatkoja aiheuttaneella Aapeli-myrskyllä. Molempina vuosina sama tunnusluku oli 25 minuutin tietämissä.

Häiriöiden osalta kuluneen vuoden positiivinen yllätys oli maankaivun aiheuttamien sähkökatkojen vähyys. Kaivun aiheuttamia vahinkoja sattui huomattavasti edellisiä vuosia vähemmän. Kiitos huolellisuudesta, maankaivajat!

asiakkaan kokema keskimääräinen sähkökatkoaika vuodessa

Tuotantorakenne vihertyy, toimitusvarmuus paranee

Vaikka vuosi oli keskeytysten osalta normaali, suurempi muutos sähkönjakelussa on koko ajan tapahtumassa taustalla. Onneksi liikkeet ovat koronapandemian aiheuttamia liikkeitä rauhallisempia. Isoimmat muutoksen aiheuttajat ovat tuotantorakenteen muuttuminen vihreämmäksi ja ennen pitkää vihreäksi sekä vaatimukset sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Taajamissa toimitusvarmuuden ajurina on sähkön kriittisyys yhteiskunnan käynnissä pitämisessä ja haja-asutusalueilla lainsäädännön verkkoyhtiöille asettamat velvoitteet. Ensin mainittu tuotantorakenteen muutos aiheuttaa haasteita ja toinen vaatimuksia sähkön toimitusvarmuudelle.  

Muutos sähköntuotannon rakenteessa on koko ajan käynnissä. Tampereella se on tarkoittanut sitä, että kun aiemmin vuositasolla kaupungissa tuotettiin paikallisesti suurin piirtein yhtä paljon sähköenergiaa kuin kulutettiin, sähköntuotanto paikallisesti on nykyisin vain noin kolmasosa kulutuksesta. Kaksi kolmasosaa Tampereella käytettävästä sähköstä tuotetaan muualla ja siirretään kantaverkon kautta meille. Muutos alkoi 2010-luvun alussa ja jatkuu edelleen. Se liittyy fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen ja uusiutuvien käytön kasvuun.

Kantaverkko vahvistui Tampereen seudulla

Sähkön saatavuuden varmistamiseksi täytyy nykyään varautua siirtämään se tarvittaessa kokonaisuudessaan kantaverkosta. Paikallinen tuotanto ei ole enää itsestäänselvyys. Tähän muutokseen liittyen saimme joulun alla valmiiksi uuden Kangasala – Rautaharkko 110 kV voimajohdon, jolla saimme parannettua koko kaupungin sähkönjakelun toimitusvarmuutta merkittävästi. Hanke toteutettiin yhteistyössä Fingridin ja Elenian kanssa. Voimajohdon rakentaminen oli iso ponnistus ja se turvaa Tampereen sähkön saantia kantaverkosta pitkälle tulevaisuuteen. Kiitos projektiin osallistuneille!

Voimajohdon rakentamisen eri vaiheita arkistoitiin lyhyille videoille, joihin voi käytä tutustumassa linkillä:

https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/palvelut-ja-tuotteet/voimajohto/videoarkisto/

Kaupunkialueen keskijänniteverkon ilmajohdot kaapeloitu

Pienemmillä jännitetasoilla sähköverkon toimitusvarmuutta on parannettu jatkuvasti sadoilla pienemmillä ja suuremmilla hankkeilla. Suurimpina muutoksina voisi sanoa kaupungissa olleiden ilmajohtojen kaapeloimisen. Keskijänniteverkon ilmajohdot on kaapeloitu jo kaupunkialueelta lähes kokonaan ja pienjänniteverkollakin on menty hyvää vauhtia eteenpäin.

Toinen iso käynnissä oleva ponnistus on vanhan verkon ja sähköasemien saneeraaminen. Laajoja alueita Tampereesta on rakennettu 1960- ja 70-luvuilla. Alueiden sähköverkko alkaa olla uusimisikäistä. Työtä tehdään jatkuvasti ja tekemistä riittää.

Maakaapelointi jatkuu Teiskossa

Maaseudulla ilmajohtojen uusimista tehdään laajempi alue kerrallaan. Pohjois-Tampereen verkko muodostuu kahdesta Paarlahden molemmin puolin olevasta isosta renkaasta, jotka lähtevät Viitapohjantien varrella sijaitsevalta Teiskon sähköasemalta. Renkaista lähtee säteittäisiä haaroja muun muassa Näsijärven rannalla sijaitseville muuntopiireille. Nuo ’selkäsiimana’ olevat renkaat on tarkoitus kaapeloida kokonaan vuoteen 2028 mennessä. Säteittäishaarat jäävät vielä pääosin ilmaan.

Maakaapelointitöitä tehtiin tämän vuoden aikana Kämmenniemessä, Viitapohjassa ja Pulesjärventien varressa. Kaapelointi tulee vähentämään sähkökatkoja huomattavasti verrattuna nyt käytössä olevaan ilmajohtotekniikkaan. Muutos näkyy hyvin jo Aitoniemessä, joka kaapeloitiin muutama vuosi sitten. Keskeytysten määrä putoaa varmuudella myös muualla Pohjois-Tampereen verkossa kaapeloinnin edetessä.

Kaiken kaikkiaan sähkönjakelun parissa eletään mielenkiintoisia aikoja. Ilmastotalkoiden tuoma muutos tuotantorakenteessa, kaiken sähköistyminen ja sen tuomat vaateet sähkönjakelun varmuudelle, viranomaisten vaatimukset ja tietysti sähkönkäyttäjien eli asiakkaidemme tarpeet luovat toimintaympäristön, jossa muutos on jatkuvaa ja uusia tuulia riittää, vaikka myrskyistä selvittäisiinkin jatkossa helpommalla. Uudet vuodet voivat tuoda yllätyksiä. Me pyrimme siihen, että yllätykset sähkönjakelun suhteen pysyisivät minimissään.

Näillä sanoilla haluan toivottaa Hyvää Uutta Vuotta 2021!

Jouni Vanhanarkaus

Jouni Vanhanarkaus
Käyttöpäällikkö
Tampereen Sähköverkko Oy