Mittavia investointeja Tampereen Sähköverkolla

29.10.2020 kello 10.25

Julkisuudessa on viime aikoina vellonut keskusteluja sähkön siirtoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuudesta, toimitusvarmuudesta ja ylipäätään sähkönjakeluverkkoon tehtävien investointien tarpeellisuudesta. Kirjoituksia on ollut laidasta laitaan.

Totta on, että Energiaviraston valvontamenetelmät, joilla valvotaan siirtoyhtiöiden sallittua tuottoa, saattavat olla kuluttajalle vaikeatajuisia. Tästä huolimatta, tai sen takia, Tampereen Sähköverkko Oy:ssä panostetaan rakennettavan ja ylläpidettävän sähkönjakeluverkon laadun ja käytettävyyden lisäksi myös kustannustehokkuuteen. Näillä toimenpiteillä pyrimme toimitusvarman verkkomme asiakasystävälliseen ja vakaaseen hinnoitteluun.

Sähkömarkkinalakiin kirjattiin vuonna 2013 melko tarkasti sähkönjakeluverkon toiminnan laatuvaatimuksia. Sähkönjakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa verkon käyttäjälle asemakaava-alueella yli 6 tuntia tai muulla alueella, käytännössä haja-asutusalueella, yli 36 kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Edellä mainittu laatuvaatimus tulee täyttää viimeistään 31.12.2028. Toteutukseen on määritelty 50 % (31.12.2019) ja 75 % (31.12.2023) välietapit.

uusi muuntamo

Äkkiseltään voisi miettiä, että Tampereella ei ole mitään ongelmia päästä edellä mainittuihin tavoitteisiin. Näin onkin välietappien osalta, mutta viimeisen neljänneksen toimitusvarmuuden toteutus suhteellisen ripeällä aikataululla vaatii melkoisia investointeja ja resursseja. Harva tulee ajatelleeksi, että Tampereen haja-asutusalue, lähinnä Teisko, on pinta-alaltaan selkeästi suurempi kuin Tampereen taajama-alue. Noin 60 % Tampereesta on Teiskoa. Pitkien etäisyyksien ansiosta toimitusvarman jakeluverkon tekemiseen pitääkin rakentaa sähkönjakeluverkkoa, käytännössä maakaapeliverkkoa, huomattavasti enemmän kuin taajamissa.

Onneksi sähkönjakeluverkon rakentamisen kilpailutus on ollut osa normaalia toimintaamme jo kymmenkunta vuotta. Vuosiurakoijat kilpailutetaan säännöllisesti julkisten hankintojen kautta ja heidän kanssaan pyritään sopimaan 3–7 vuoden sopimuksia, jolloin toiminta alueellamme saadaan pitkäjännitteiseksi ja urakoitsijan kannalta houkuttelevaksi.

Vuosiurakoiden lisäksi Teiskossa kilpailutamme muutamien kymmenien kilometrien maakaapelointikohteita kokonaisvastuurakentamisena, jolloin urakoitsija rakentamisen lisäksi myös suunnittelee ja dokumentoi rakentamansa verkon yhtiömme määrittelemien ohjeiden mukaisesti.

sähkökaapeleita kaivannossa

Kilpailutuksesta huolimatta verkonrakentamisurakoitamme toteuttavat pääsääntöisesti Pirkanmaalla asuvat henkilöt. Lisäksi suurin osa käytetyistä tarvikkeista, esimerkiksi maakaapelit, jakokaapit ja muuntamokopit, tulevat kotimaisilta valmistajilta. Investointimme ovat viimeisen 5 vuoden ajalla olleet noin 68 M€, eikä loppua näy.

Kun Teiskon jakeluverkko saadaan toimitusvarmaksi, eteen tulee noin 120 000 energiamittarin vaihto. Jakeluverkkomme iäkkäimmät kaapelit ovat 1950-luvulta ja isohkojen kaupunginosien, kuten Hervanta ja Tesoma, maakaapeloinnit ovat 1970-luvulta, joten niitäkin on syytä saneerata yhteistyössä kaukolämpö-, katuvalo-, tele- ja katurakentajien kanssa. Näistä aikanaan maakaapeloiduista kohteista tulee satojen kilometrien kaapelisaneerauspotti tehtäväksi, jotta vältämme maakaapeliverkon rapautumisen.

Yhteenvetona voisi todeta, että investointeja Tampereen Sähköverkko Oy:n sähkönjakeluverkkoon tehdään tulevaisuudessakin paljon. Tällä varmistetaan yhteiskunnalle aina vaan tärkeämmäksi muodostuneen hyödykkeen, eli sähkön, siirto mahdollisimman vähäisin häiriöin ja kohtuuhintaan.

Petri Sihvo

Petri Sihvo
Verkkopäällikkö
Tampereen Sähköverkko Oy