Miten 5 ässää auttaa matkalla kohti tapaturmatonta vuotta?

12.01.2022 kello 10.31

Tampereen Sähkölaitoksella meillä on tavoitteena nolla tapaturmaa, mutta miten sinne pääsemme? Yksi perusasia on siisteys ja järjestys. Työturvallisuuslaissakin on sanottu, että pitää noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Yksinkertaista, mutta välillä yllättävän vaikeaa!

Siisteys voi olla itsellekin joskus hankalaa ylläpitää, mutta kun työmaamme sijaitsevat välillä ihmisten kodeissa ja taloyhtiöiden tiloissa, siihen on vielä vaikeampi vaikuttaa.

Suomessa työtapatumista suuri osa on kompastumisia ja liukastumisia. Iso osa näistä olisi ollut ennalta ehkäistävissä hyvällä siisteydellä ja järjestyksellä.

Meillä on käytössä LEAN-johtamisfilosofia, jonka avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienennetään kustannuksia ja läpimenoaikoja sekä poistetaan hukkaa. Yksi LEAN-mallin työkaluista on nimeltään 5S. Se on helppo ja systemaattinen työtapa luoda ja ylläpitää siisteyttä ja järjestystä. 5S on myös konkreettinen tapa oppia standardisointia. 5S sopii toimistoon, varastoon, työautoon, laitokseen, tehtaaseen ja ihan minne vaan.

Menetelmänä 5S muodostuu japaninkielisistä sanoista, mutta pienellä luovuudella sen voi ajatella muodostuvan myös suomen kielen sanoista seuraavasti:

  • 1S sortteeraa eli lajittele (Seiri): poista kaikki turha, ne vievät tilaa ja hankaloittavat työtä.
  • 2S systematisoi (Seiton): kun jäljellä on tarpeellinen, luo jokaiselle oma paikka ja merkitse se.
  • 3S siivoa (Seiso): kun työpisteessä on vain tarpeellinen ja ne paikoillaan, laita paikat kiiltämään.
  • 4S standardisoi (Seiketsu): tee saavutetusta tuloksesta standardi, ota valokuva ja laita se työpisteeseen.
  • 5S seuraa eli ylläpidä (Shitsuke): tarkasta säännöllisesti, että työpiste on valokuvan eli standardin mukaisessa kunnossa. Kehitä standardia tarvittaessa.

Lean 5S

Kuva: aleanjourney.com

 

Pidetään siis paikat siisteinä. Tämä onkin laitoksillamme, konttoreissamme ja etätyöpisteissämme ihan itsestämme kiinni. Tämän vuoden iso teema meillä on ottaa käyttöön 5S ja kehittää siisteyttä ja järjestystä.

Omanlaisensa haasteen tuovat asiakkaamme, kuten kiinteistöt, omakotitalot ja muiden hallinnoimat työmaat. Sinne emme voi mennä huushollaamaan, vaikka joskus mieli tekisikin.

Kiinteistöissä ja usein omakotitaloissakin on tekninen tila, jossa sijaitsee sähkökaappi ja kenties myös kaukolämpölaitteet. Näitä tiloja ei saa käyttää varastoina, etenkään palovaarallisia kemikaaleja ei saa näissä säilyttää. Tiesithän, että sähkökaapeille ja kaukolämpölaitteistoille pitää olla esteetön kulku? Valitettavan usein näin ei ole.

Asentajiemme on välillä vaikea päästä kohteeseen tavaravyöryn ja heikon valaistuksen takia. Niiden vuoksi on sattunut myös läheltä piti -tilanteita sekä työtapaturmia.

monttu

Yllä oleva kuva on taloyhtiön autotallissa olleesta yllättävästä montusta. Tästä piti asentajan päästä sähkökaapille, mutta matka katkesi, kun asentaja putosi monttuun ja loukkaantui.

varasto

Teknistä tilaa on tässä käytetty ohjeiden vastaisesti varastona. Siellä säilytetään myös kemikaaleja.

 

Haastankin jokaisen kiinteistön omistajan ja isännöitsijän toteuttamaan 5S omissa tiloissaan! Kiitos, kun teet työkohteestamme turvallisen!

Terhi Peltola

Terhi Peltola
työsuojelupäällikkö