Laskutuslukemista tuntimittaukseen

16.04.2020 kello 08.10

Kuinka moni muistaa käyneensä uudenvuoden yönä lukemassa sähkömittarinsa lukemat? Nyt voi rauhassa juhlia tai vaikka nukkua vuoden vaihtuessa, sillä Tampereen Sähköverkko vaihtoi asiakastieto- ja mittaustiedonhallintajärjestelmänsä lokakuussa 2019.

Tässä yhteydessä luovuimme mittarilukemien käytöstä sähköverkkopalvelun laskutuksessa ja siirryimme laskuttamaan tuntimittauksen perusteella. Myös Tampereen Sähkölaitos siirtyi tuntilaskutukseen.

Tuntimittaus ei sinänsä ole uutta. Tampereella yli 95 % sähkömittareista on ollut tuntimittaavia jo toistakymmentä vuotta. Suurimpien asiakkaiden, kuten teollisuuden, sähkönkäyttöä on seurattu tuntimittauksella 90-luvulta asti. Tuntimittausta on käytetty ensisijaisesti sähkönkäytön taseselvitykseen, eli sähkön tuotannon ja kulutuksen raportointiin sähkön myyjien ja verkkoyhtiöiden välillä. Laskutuksen perusteena on käytetty mittarilta luettavia, laskutusjakson alku- ja loppulukemia sekä niistä laskettua kulutusta.

Miksi muutos?

Tuntimittauksella tarkoitetaan tasatunneittain tapahtuvaa sähkön määrän mittaamista ja tämän mittaustiedon rekisteröintiä mittauslaitteiston muistiin. Mittaustiedot luetaan kerran vuorokaudessa mittarin muistista etäluentana ja tulokset toimitetaan mittaustiedonhallintajärjestelmään. Tuntikulutukset yhteen laskemalla saadaan tietää kulutus miltä tahansa jaksolta, kuten laskutuksessa tavallisesti käytetyltä kuukauden tai kolmen kuukauden jaksolta.

Osa kuluttaja-asiakkaista on harmistunut siitä, että mittarilukemat eivät enää näy laskuilla. Monet ovat tottuneet seuraamaan mittarilukemia ja tarkistamaan kulutustaan niiden avulla. Tuntimittaus mahdollistaa kuitenkin tarkemman sähkönkulutuksen seurannan kuin pelkät mittarilukemat. Kerrostaloissa sähkömittarit sijaitsevat mittauskeskuksissa ja suurin osa asiakkaista ei ole koskaan pystynytkään seuraamaan lukemiaan suoraan mittarilta.

mittarijasulake.jpg

Arvio- ja tasauslaskut jäivät historiaan

Näkyvin hyöty asiakkaille on mittareiden etäluenta. Sähkölasku perustuu toteutuneeseen kulutukseen eikä enää arvioon ja kerran vuodessa tehtävään tasaukseen. Tuntimittauksen avulla kulutustiedot saadaan aikaisempaa nopeammin verkkoyhtiön, sähkönmyyjän ja myös asiakkaan käyttöön. Kulutustiedot päivittyvät extranet-palveluun parin vuorokauden viiveellä.

Rekisteröitymällä extranet-palveluun asiakas voi seurata ja analysoida sähkönkäyttönsä profiilia ja löytää perusteluita sille, milloin sähköä kuluu ja miksi. Seuranta on mahdollista aina yksittäisestä tunnista vuositasoon asti ja vertailu aikaisempiin jaksoihin onnistuu helposti.

Kylmälaitteiden, ilmanvaihdon, lattialämmityksen, vesivaraajan jne. aiheuttaman pohjakuorman näkee tasaisena kulutuksena silloin, kun kotona ei olla paikalla käyttämässä muita sähkölaitteita. Myös lämmitysriippuvuus näkyy tuntisarjasta syksyllä sähkönkulutuksen kääntyessä nousuun. Äkillinen sähkönkulutuksen nousu voi puolestaan selittyä sillä, että öljy on loppunut ja lämmityskattilan sähkövastukset ovat päällä. Sähkönkäyttöä lähes reaaliajassa seuraamalla asiakas voi löytää kodistaan mahdollisia säästökohteita.

Tuntimittaus kehittyy tarkemmaksi

Maailma ei ole valmis, kuten ei tuntimittauskaan. Jo lähivuosina ollaan siirtymässä asteittain 15 minuutin tarkkuuteen mittausjaksossa ja kuuden tunnin raportointiväliin etäluennassa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman ja ajantasaisemman kulutuksen seurannan. Sähkön myyjille tulee palveluita, joilla asiakas voi esimerkiksi kulutusjouston avulla vähentää sähkönkäyttöään silloin, kun se on kaikkein kalleinta. Älymittareiden toinen aikakausi on alkamassa.

Verkkopalvelu löytyy osoitteesta asiakas.sahkolaitos.fi

Esa Kaario

Esa Kaario
Palvelupäällikkö
Tampereen Sähköverkko Oy