Lahjoitus tukee parempaa alkua lasten elämään

16.12.2019 kello 12.26

Itu-toiminta NNKY palkinto

Tampereen Sähkölaitos lahjoitti perjantaina 3000 euroa Tampereen NNKY:n Itu-perhetyölle.

Itu-perhetyö edistää haastavassa elämäntilanteessa olevien äitien ja lasten hyvinvointia, toimintakykyä, elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä vertaistuen, verkostotuen ja yksilötuen kautta. Toiminnan keskeisen osan muodostaa matalan kynnyksen monipuolinen, avoin ja maksuton ryhmätoiminta. Siitä esimerkkinä on Itun kahvila, jossa saimme piipahtaa perjantaina. 

Hyväntekeväisyyskohteen valitsi tamperelainen taloyhtiövaikuttaja Pertti Vesterinen, jonka johtaman As. Oy Pohjolankatu 18-20 kanssa yhteistyössä olemme kehittäneet OmaLämpö-tuotetta. Pohjolankadun taloyhtiö oli ensimmäinen kerrostalokohde, joka alkoi myydä tuottamaansa lämpöä Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon ja sitä kautta saatiin kokemuksia palvelumallista.

OmaLämpö puolestaan oli tuote, jolla voitimme Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:n järjestämän Vuoden Edelläkävijä 2019 -kilpailun. Kilpailun voittorahat 3000 euroa lahjoitimme hyväntekeväisyyteen.

- Koska Pohjolankatu on meille tärkeä kohde tuotteen kehittelyssä, päätimme antaa Pertin valita kohteen, kertoo Yritysasiakkuudet-yksikön päällikkö Pekka Leinonen valinnan taustoista.

- Olemme vaimoni kanssa olleet yli 10 vuotta Itu-toiminnassa mukana vapaaehtoisina. Pitkään toiminnassa mukana olleena on hienoa, että voi tukea tärkeää toimintaa myös taloudellisesti yhdessä Sähkölaitoksen kanssa, sanoo Pertti Vesterinen, joka oli Itu-kahvilassa kaikkien tuttu ja lasten kaveri.

Itu-perhetyön puolesta lahjoituksen otti vastaan Outi Papunen.

- ITU pyrkii omalla toiminnallaan edesauttamaan lapsille paremman alun elämään.

Pekka Leinonen

OmaLämpö on edelläkävijätuote

Vuoden Edelläkävijä 2019 -kilpailussa etsittiin kaukolämpöyhtiöiden innovatiivisia palveluja. Innovatiivinen palvelu voi olla asiakkaan odotukset ylittävä palvelukokemus tai se voi olla palvelu, joka tuottaa asiakkaalle huomattavaa lisäarvoa toimintavarman kaukolämmön lisäksi. Innovatiivisen palvelun kriteerejä ovat saatu asiakaspalaute, palvelun hyöty asiakkaalle ja positiiviset vaikutukset aluetalouteen, ympäristöön ja palvelualueen sidosryhmille. Voittajat valitsi kaukolämmön asiakkaita edustava sidosryhmäraati.

Voittajaksi selviytynyt Tampereen Sähkölaitoksen OmaLämpö on palvelu, jota tarjotaan Sähkölaitoksen kaukolämpöverkon piirissä oleville yrityksille ja kiinteistöille, joiden lämmöntuotantotehon tulee olla enintään 1 MW ja tuotannon on oltava jatkuvaluonteista. Lämmön tulee olla joko uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua tai kiinteistön ylijäämälämpöä.

Parhaiten lämmöntuotantoon sopivat sellaiset kohteet, joiden tuottama lämpö on riittävän kuumaa kaukolämpöverkolle. Tällaisia ovat esimerkiksi teollisuuslaitokset, datasalit, sairaalat ja kauppakeskukset. Tarvittaessa riittävän lämpötilan saavuttamiseksi voidaan käyttää lämpöpumppuja. Ylimääräinen lämpöenergia siirretään Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon.