Lähilämpö ja Lähijäähdytys pienentävät Tays Keskussairaalan hiilijalanjälkeä

23.05.2019 kello 10.45

Tampereen yliopistollinen keskussairaala eli nykyiseltä nimeltään Tays Keskussairaala on ensimmäisenä isona sairaalana Suomessa saanut kiinteistöjensä energiankäytön hiilidioksidipäästöttömäksi ottamalla käyttöön Tampereen Sähkölaitoksen puhtaan Lähijäähdytyksen ja täysin uusiutuvilla energialähteillä tuotetun Lähilämmön.

Sairaalassa käytettävä kaukolämpö, tuotenimeltään Lähilämpö puu, on pääasiassa pirkanmaalaisten metsien hakkuutähteistä tuotettua kaukolämpöä. Sitä tuotetaan sertifioidusti Naistenlahden voimalaitoksellamme Tampereella.

Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos

Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos sijaitsee Näsijärven rannalla lähellä Tays Keskussairaalaa.

Lähijäähdytyksellä sairaala viilennetään ympäristöystävällisesti suoraan Näsijärven syvänteistä saatavalla kylmyydellä. Kylmyys otetaan talteen jäähdytysveteen Kaupinojan jäähdytyslaitoksella, joka sijaitsee Tays Keskussairaalan naapurissa. Lähijäähdytys pienentää sähkönkulutusta ja ympäristön kuormitusta merkittävästi verrattuna perinteisiin jäähdytysratkaisuihin, sillä se ei tuota lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Tampereen Sähkölaitos on Suomen ja Euroopan suurin järvivedellä tuotetun jäähdytyksen toimittaja.

Tays Keskussairaalassa hoidetaan valtaosa Tampereen yliopistollisen sairaalan potilaista. Tays tarjoaa asiantuntemusta lähes kaikilla lääketieteen erikoisaloilla ja vastaa lähes miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta.

Keskussairaalan alueella toimivat myös Tays Sydänsairaala, Tekonivelsairaala Coxa, Fimlab Laboratoriot, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos sekä potilashotelli Norlandia Care Tampere.