Kiitos palautteista ja sähköverkkomme kehitysehdotuksista

06.07.2022 kello 11.52

Tamperelaiset ovat kiinnostuneita ja asiantuntevia, kun on kyse Tampereen alueen sähkönjakeluverkosta. Tämä selvisi, kun asiakkaamme ja muut sidosryhmämme ottivat kantaa tulevaan kehityssuunnitelmaamme touko-kesäkuussa.

Kehittämissuunnitelman kommentointikierros päättyi kesäkuussa. Tällöin oli mahdollisuus kertoa, miten oma sähkönkäyttö tulee muuttumaan ja miten meidän pitäisi se huomioida kehittäessämme toimintaamme.

Saimme palautetta 74 käyttäjältä, jotka jättivät yhteensä 53 kommenttia ja 1025 reagointia (peukutukset). Reagoinneista suurin osa oli positiivisia.

Kommentit koskivat mm. seuraavia asioita:

  • hajautetun tuotannon odotettiin kasvavan ennusteiden mukaisesti tai jopa nopeammin
  • sähköajoneuvojen uskottiin yleistyvän nopeasti verkkoyhtiön alueella, ja pyydettiin, että niiden vaikutukset huomioidaan sähköverkon tulevaisuuden ratkaisuissa
  • lämmityksen sähköistymiseen pyydettiin valmistautumaan
  • pyydettiin huomioimaan paremmin tasapuolisuus verkkopalvelumaksuissa ja sähköverkon toimitusvarmuudessa
  • pohdittiin erinäisten teknisten ratkaisujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta

Lisäksi kommentoitiin kehittämissuunnitelmaan kuulumattomia asioita, kuten siirtohinnoittelua.

Kommentit johtivat kehittämissuunnitelman täsmennyksiin

Kuulemisen perusteella kehittämissuunnitelmaan on tehty tekstilisäyksiä ja täsmennyksiä. Kehittämissuunnitelman täydentämisen lisäksi saimme hyvää sisältöä oman toimintamme sekä viestintämme kehittämiseen.

Kehittämissuunnitelmassa kerromme, kuinka tamperelaista sähköverkkoa kehitetään tulevaisuudessa, jotta se pysyy luotettavana ja turvallisena sekä auttaa asiakkaitamme ja yhteiskuntaa pitämään pyörät pyörimässä halki energiamurroksen ja arjen vaatimusten. Meneillään olevat muutokset sähkön tuotanto- ja käyttötavoissa lisäävät painetta ylläpitää ja kehittää älykästä, toimintavarmaa sähköverkkoa. Se on yhteiskunnan tukijalka.

Tuotannon ja kulutuksen joustava tasapaino on sähköverkkoyhtiöiden tulevaisuuden suuri haaste. Meiltä odotetaan joustavuutta, sillä säästä riippuvainen tuulivoiman tuotanto kasvaa ja mm. akkuteknologia kehittyy.

Tampereen Sähköverkon kehittämissuunnitelma tiivistää suunnitelmamme toimitusvarmuuden toteuttamiseksi mahdollisimman kustannustehokkaasti ja erilaisia toteutusvaihtoehtoja käyttäen. Samalla julkaisemme näkemyksemme verkkoalueemme toimintaympäristön kehittymisestä tulevan 10 vuoden aikana. Näkemys perustuu usean eri avoimen tietolähteen kautta yhdistettyyn dataan. Näkemyksestä paistaa läpi lähivuosina toteutuva energiamurros, jossa liikenne sekä lämmitys sähköistyvät.

Kiitos jokaiselle kommentoijalle ja palautetta jättäneelle!

aurinko5.jpg